Topmenu

Keuzedelen

Keuzedelen

Keuzedeel Ondernemend gedrag

De maatschappij van vandaag vraagt om jongeren met ondernemend gedrag, die initiatief nemen, kansen zien en grijpen. Deze soft skills bezit niet iedereen van nature. De methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’ geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheden om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen tijdens de BPV of loopbaanlessen.

keuzedelen

Waarom kiezen voor Ondernemend gedrag in je loopbaan?

 • Kant en klaren lessen voor het keuzedeel Ondernemend gedrag.
 • Jongeren worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en een ondernemende mentaliteit te ontwikkelen
 • Er is een koppeling met de praktijk maken door middel van challenges
 • Ondernemend Gedrag is het meest gekozen keuzedeel in het mbo!
 • Volledige invulling voor Keuzedeel Ondernemend gedrag
 • Inclusief gratis training voor docenten en ondersteunende helpdesk
 • Methodeboek voor niveau 1-2 en niveau 3-4.
 • Digitale startlessen voor de docent voor introductie, reflectie en voorbereiding op de opdrachten.
 • Tien ondernemende vaardigheden en tien challenges.
 • Filmpjes, stellingen en creatieve opdrachten.
 • Docentenhandleiding: we ondersteunen je met een lesdoorloop, tips & tricks en achtergrondinformatie.
 • Ontwikkelscan: een nul- en eindmeting maken onderdeel uit van de methode.
 • Extra: Sectorchallenges om de uitdaging in jouw onderwijssector toe te passen.

In de methode staan tien ondernemende vaardigheden centraal, die in het dagelijks leven of in de BPV toegepast kunnen worden. Deze vaardigheden zijn samengesteld middels wetenschappelijk onderzoek naar o.a. 21st century skills (Christoffels & Baay), vaardigheden van onderwijs 2032 en ondernemende vaardigheden uit Keuzedeel ondernemend gedrag. Studenten worden ‘bewezen’ ondernemend door het oefenen en in praktijk brengen van de ondernemende vaardigheden in de vorm van uitdagende opdrachten: de ‘challenges’.

Vaardigheden Entree/niveau 2 Vaardigheden niveau 3/4
* Initiatief nemen
* Verantwoordelijk zijn
* Openstaan voor je omgeving
* Doelgericht zijn en plannen
* Creatief denken
* Lerende houding hebben
* Gemotiveerd zijn
* Flexibel zijn
* Communiceren
* Samenwerken en netwerken
* Initiatief nemen
* Doorzettingsvermogen en lef hebben
* Openstaan voor je omgeving
* Doelgericht zijn en plannen
* Creatief denken en oplossingsgericht zijn
* Markt- en klantgericht zijn
* Onderhandelen en overtuigen
* Flexibel zijn
* Beslissen en knopen doorhakken
* Samenwerken en netwerken

Twee niveaus beschikbaar

Van het keuzedeel Ondernemend Gedrag in je loopbaan zijn twee niveaus beschikbaar. Bekijk hiernaast het bladerboek om een beeld te krijgen van de inhoud en opbouw van Ondernemend Gedrag. Per niveau staan er andere vaardigheden centraal.

Methodeboek niveau 1 en 2:
ISBN 978-94-92620-02-6

Methodeboek niveau 3 en 4:
ISBN 978-94-92620-03-3

Examinering

Codename Future heeft een onafhankelijk, kwalificerend examen ontwikkeld in overleg met diverse mbo scholen*. De methode kan ingezet worden als opmaat naar het examen. Middels het maken van challenges en daarmee opbouwen van een portfolio werken de studenten aan de werkprocessen die staan beschreven in het Keuzedeel. Het examen voor de Entree en niveau 2 opleidingen is een panelgesprek in combinatie met een opgebouwd portfolio en een beoordelingsdocument. Het examen voor niveau 3-4 bestaat uit een proeve van bekwaamheid ofwel de ‘Masterchallenge’.

* Koning Willem I College en het DaVinci college

Voorbereiding op het examen:

 • De student reflecteert op de gemaakte challenge.
 • De docent evalueert met de student de challenge.
 • De opleiding/school bepaalt welke producten van een challenge in het portfolio komt.
 • In het laatste hoofdstuk van de methode evalueert de student op de 3 werkprocessen en beschrijft welk bewijs (portfoliostuk) het beste hiervoor leent.

Het examen voor niveau 1 en 2

 • Samenstellen van een examenportfolio.
 • Een presentatie van een zelfgekozen challenge van 5 minuten.
 • Panelgesprek van 10 tot 15 minuten over het examenportfolio en de presentatie.

Het examen voor niveau 3 en 4

 • Proeve van Bekwaamheid in vorm van een MasterChallenge. Hierin staan kerntaken en werkprocessen beschreven die de kandidaat moet uitvoeren. Daarbij moet de student bewijzen dat hij/zij over de gevraagde prestatie-indicatoren beschikt.
 • Studenten stellen een proevedossier samen en verzamelt alle resultaten en beoordelingen in een PvB dossier.
 • Examengesprek: hierin bespreekt hij de resultaten en reflecteert hij op het verloop van deze proeve.
 • De school kan kiezen voor een MasterChallenge in de praktijk of een MasterChallenge op school (simulatie).

Examen op maat

Het examen wordt los aangeboden en kan via ons worden ingekocht. Het examen moet door het examenbureau of de commissie van de school worden vastgesteld. We kunnen het examen voor alle niveaus op maat aanpassen en aanbieden. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Niveau 4, laatste leerjaar
ISBN: 978-90-823861-8-9
Tevens invulling voor het Keuzedeel Voorbereiding hbo.

Keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’

Werken aan je Toekomst niveau 4, laatste leerjaar:

 • Volledige invulling voor de kwalificatie-eisen loopbaan.
 • Adviesdocument waar hbo kwalificatie-eisen terugkomen.
 • Focus ligt op hbo-vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandig werken.
 • Studenten werken zelfstandig aan onderzoeksverslag.
 • Studenten maken een keuze wat hun vervolgstap zal zijn.

Inkijkmateriaal Keuzedelen

Het is mogelijk om inkijkmateriaal aan te vragen voor de Keuzedelen Ondernemend Gedrag in je Loopbaan en voorbereiding hbo. Inkijkmateriaal bestaat uit: een methodeboek, een inkijk in de digitale omgeving en een deel van de docentenhandleiding.

Meer informatie

Meer weten over de keuzedelen? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze relatiemanagers. Zij vertellen je graag alles over de methode en de mogelijkheden om deze in te zetten binnen jouw onderwijsinstelling.