Topmenu

Loopbaan

Loopbaan – Werken aan je Toekomst

Werken aan je Toekomst is de LOB methode voor een succesvolle loopbaanoriëntatie in het mbo. Met deze loopbaanmethode krijgen jongeren een reëel toekomstperspectief en een gericht plan. Met interactieve werkvormen krijgen jongeren praktische handvatten en werken ze aan de vijf loopbaancompetenties. Mbo-studenten leren waar hun talenten zitten en hoe ze die het beste in kunnen zetten tijdens hun opleiding. 

Voor jou, als docent, zorgt dit lob lesmateriaal structuur en kun jij je loopbaanlessen makkelijk inrichten. In de online docentenomgeving, Teacher’s Tool,  vind je alles om de lessen te kunnen voorbereiden en verdieping te bieden in de klas d.m.v. interactieve mogelijkheden.

WAJT-wolk

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE METHODE?

 • Kant en klare lessen voor een succesvolle loopbaanoriëntatie voor het mbo.
 • Actueel en gericht op de toekomstige arbeidsmarkt.
 • Het zorgt ervoor dat jongeren een plan hebben voor hun toekomst en geloof hebben in eigen kunnen.
 • Gebaseerd op de loopbaancompetenties van bijzonder hoogleraar loopbaanontwikkeling prof. dr. Marinka Kuipers
 • Volledige invulling voor de kwalificatie-eisen Loopbaan.
 • Inclusief gratis training voor docenten en ondersteunende helpdesk

Dit zijn onze methodeboeken voor mbo Loopbaan

Werken aan je Toekomst niveau 1-2

Methodeboek voor Entree en nieau 2:
ISBN: 978-94-92620-13-2 (2019-2020)

€21,95

Bekijk het bladerboek

Werken aan je Toekomst niveau 3-4

Methodeboek niveau 3 en 4:
ISBN: 978-94-92620-08-8 (2019-2020)

€21,95

Bekijk het bladerboek

De volgende stap in mijn Loopbaan

Methodeboek 2e of 3e leerjaar:
ISBN: 978-94-92620-09-5 (2019-2020)
Tevens invulling voor het Keuzedeel Voorbereiding hbo.

€17,95

Bekijk het bladerboek

Inhoud

 • Methodeboek voor niveau 1-2 en niveau 3-4.
 • Verdieping op Loopbaan, wat is mijn volgende stap voor niveau 3 en 4.
 • Acht thema’s met circa 35 lessen.
 • Ontwikkelscan: een nul- en eindmeting maken deel van de methode.
 • Lob methode geeft richting aan SLB-gesprek.
 • Portfolio-opdrachten en werkbladen voor verschillende niveaus.
 • Interactieve presentaties per les inclusief filmpjes, quizzen en stellingen in de Teacher’s Tool.
 • Een docentenhandleiding die jouw helpt om je lessen voor te bereiden met een lesdoorloop, tips & tricks en achtergrondinformatie.
 • Wekelijkse actualiteitenrubriek #trending.

De inhoud van de methode is chronologisch opgebouwd en sluit nauw aan bij de vijf loopbaancompetenties zoals uitgewerkt door dr. Marinka Kuipers.

Loopbaancompetenties

In de methode staan vijf belangrijke loopbaancompetenties centraal, die jongeren helpen goede keuzes te maken. De competenties die in de methode gebruikt worden zijn ontleend aan de vijf loopbaancompetenties van F.Meijers en M. Kuipers (2006), Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo, Het Platform Beroepsonderwijs. Deze competenties zijn voor het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidend in het mbo en staan centraal in de lesmethode.

De vijf loopbaancompetenties zijn:

 1. Motievenreflectie: Wat wil ik en waarom wil ik dat?
 2. Kwaliteitenreflectie:     Wat kan ik en waar ben ik minder goed in?
 3. Werkexploratie: Welk werk wil ik en welke vaardigheden en kennis heb ik nodig?
 4. Loopbaansturing: Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen?
 5. Netwerken: Wie kan mij helpen?

Jongeren brengen deze vijf loopbaancompetenties op meerdere momenten in Werken aan je Toekomst in kaart.

Werken aan je Toekomst niveau 1-2

 • Portfolio-opdracht per hoofdstuk
 • Reflectie per hoofdstuk
 • Extra werkbladen
 • Aftekenlijst

Werken aan je Toekomst niveau 3-4

 • Ontwikkelscan
 • Reflectie per hoofdstuk
 • Extra werkbladen
 • Aftekenlijst

De volgende stap in mijn Loopbaan

 • Opbouw van portfolio en beoordelingsrubrieken
 • 3 verschillende eindopdrachten
 • Eindbeoordeling op samenwerking
 • Reflectie op werkprocessen
 • Aftekenlijst

Verdieping op Loopbaan met ‘De volgende stap in mijn Loopbaan’

Een hbo-opleiding? Ad opleiding? Volgend jaar werken? Voor jezelf beginnen? Tussenjaar? Studenten staan voor een keuze na hun mbo-opleiding. Laat jouw studenten hun vervolgstap concreet maken met De volgende stap in mijn Loopbaan. Deze methode is speciaal geschreven voor studenten in het 2e of 3e leerjaar.

De volgende stap in mijn Loopbaan sluit aan bij het Werken aan je Toekomst niveau 3-4. Met de methode De volgende stap in mijn Loopbaan kiezen studenten een vervolgstap na hun mbo-opleiding en gaan hier concrete plannen voor maken. Deze methode is ook inzetbaar voor het keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo.’

Werken aan je Toekomst niveau 3-4 De volgende stap in mijn Loopbaan
Vijf loopbaancompetenties staan centraal Loopbaancompetenties zijn verweven in de methode
Mogelijkheid om voortgang van de student te meten met een ontwikkelscan Samenwerken en hbo-vaardigheden staan centraal
Nadenken over je toekomst Concreet plannen van je toekomst
Alle studenten volgen hetzelfde traject Studenten werken gedurende een aantal weken zelfstandig in projectgroepen en volgen zo hun eigen traject richting doorleren, werken of een tussenjaar
Eindproduct is een portfolio Eindproduct is een onderzoeksverslag op basis van projectgroep en een paspoort voor je toekomst
Elke les begint met een digitale startles van de docent. Dekt werkprocessen uit het Kwalificatiedossier van het keuzedeel ‘voorbereiding op het hbo’

Opbouw De volgende stap in mijn Loopbaan

De eerste drie lessen werk je met een digitale startles en werken de studenten in de klas met het werkboek. De vierde les is een interactieve les waarbij de studenten kennis maken met hun keuzemogelijkheden; doorleren, werken of een tussenjaar. Daarna werken de studenten een aantal weken in projectengroepen aan een onderzoeksverslag. Door het doen van onderzoek komen de studenten in aanraking met hbo-vaardigheden en oriënteren ze zich op de mogelijkheden binnen  het gekozen project. Tijdens het zelfstandig werken is er één coaching moment met de docent waarbij gereflecteerd wordt op het samenwerken. Na het zelfstandig werken is er nog één interactieve les waarin studenten van elkaar horen wat hun plan voor de toekomst is en welke twijfels er zijn. Daarna maken de studenten een definitieve keuze en presentatie van hun paspoort. Tot slot reflecteert de docent samen met de docent volgens de STAR methode op zowel de producten en het proces.

Ook kan de methode ingezet worden als invulling aan het keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’. Klik hier voor meer informatie over de inzetbaarheid van dit keuzedeel.

Inkijkmateriaal Werken aan je Toekomst

Proberen? Vraag inkijkmateriaal aan en bekijk op je gemak of dit de methode voor jou is! Inkijkmateriaal van de Loopbaanmethode ‘Werken aan je toekomst’ bestaat uit: een methodeboek, een inkijk in de digitale omgeving en een deel van de docentenhandleiding.

Heb je ondersteuning nodig?

Wij denken graag met je mee tijdens een (telefonische) afspraak en helpen jou verder op basis van jouw wensen.