Topmenu

Actualiteit-is-meer-dan-300x300

Actualiteit

Actualiteit in de klas: Een extra ‘dimensie’ in Burgerschap

Actualiteit is een belangrijk onderdeel van burgerschapsonderwijs.  Hoewel het behandelen van actueel nieuws niet als pijler in het kwalificatiedossier Burgerschap staat, is het dus volgens verschillende partijen wel een onderdeel dat een plaats verdient in de les. Codename Future is het daar mee eens! Maar waarom is dat zo, en wat vinden studenten hiervan? Welke voordelen haal je uit het behandelen van actueel nieuws in de klas? En hoe doe je dat?

Wat vinden studenten daar eigenlijk van?

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) publiceerde in 2015 een lijst van tien tips om lessen interessanter en motiverender te maken voor studenten. Driehonderd leerlingen (tussen de 13 en 19 jaar) kregen de kans om hun mening te geven. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het verbinden van lesstof aan de actualiteit én aan de belevingswereld van de studenten een effectieve manier is om de student te boeien[1]. Het kan voor jongeren demotiverend zijn om niet te weten hoe de lesstof in het dagelijks leven nuttig is. Want wat kunnen je studenten eigenlijk met deze informatie buiten de les en opdrachten om? Waarom zouden ze deze lesstof niet gewoon vergeten zodra ze door de deuren van de school naar buiten lopen?

Daarnaast zullen je studenten gemotiveerder zijn om concepten te begrijpen als ze deze kunnen koppelen aan dagelijkse gebeurtenissen. Discussiëren over en reflecteren op de buitenwereld door middel van actualiteit is een motiverende manier om de lesstof te behandelen. Bovendien kun je zelf punten scoren bij je studenten door hen te laten merken dat jij als docent extra je best doen om de les voor te bereiden en de lesstof ook buiten het boek te zoeken! [2]

..En leren ze dan ook nog iets?

Het oefenen van informatievaardigheden krijgt een extra dimensie door actueel nieuws bij de oefeningen te betrekken. Door actuele berichtgeving te leren waarderen en beoordelen op afzender, brongebruik en perspectief ontwikkelen studenten niet alleen hun (technische) informatievaardigheden, maar leren zijn tevens het brede medialandschap kennen dat kenmerkend is voor de Nederlandse democratie.

Niet alleen in de samenleving, maar ook in de klas kan actualiteit gebruikt worden om burgers te informeren, verschillende perspectieven te bieden en het debat te stimuleren. Met behulp van filmpjes, krantenberichten of online nieuwsbronnen kun je studenten laten oefenen het onderscheid te maken tussen objectiviteit en subjectiviteit en meningen en feiten[3]. Zeker nu fake news in toenemende mate verspreid wordt via verschillende mediakanalen, worden deze vaardigheden steeds belangrijker.[4] Dit pleit voor het gebruik van actualiteit in de les, om zo mediawijs burgerschap te stimuleren.[5]

Naast het beoordelen van nieuwsberichten en het vormen van een mening over verschillende vraagstukken, kun je studenten in de les ook handvaten bieden om nieuws te verwerken. Jongeren zijn nieuwsgierig en kunnen geneigd zijn de confrontatie op te zoeken. Natuurrampen, aanslagen en conflicten, maar ook familiedrama’s in de directe omgeving en controversiële discussies trekken vaak aandacht en nodigen uit om een standpunt in te nemen. Berichtgeving over zulke heftige en indrukwekkende gebeurtenissen kan in de klas worden uitgelegd, maar de docent kan tevens een context bieden en nuance aanbrengen in de discussie[6].

Dus.. Wazzzup?!

De PlusModules die ontwikkeld zijn in samenwerking met onze partners geven een verdieping op een bepaald actueel thema. Maar er speelt natuurlijk meer! Daarom komt Codename Future nu met een tweewekelijkse actualiteitenrubriek. Deze rubriek behandelt een actueel thema en door middel van stellingen is het mogelijk om deze actualiteit bespreekbaar te maken. Deze nieuwe rubriek is beschikbaar voor alle klanten in de online Teacher’s Tool.

[1] Bezemer, M. (2015). Tien tips voor de saaie leraar. Volkskrant. Online: https://www.trouw.nl/home/tien-tips-voor-de-saaie-leraar~af5263f0/

[2] Pleuni Hooft, zoals geciteerd in: Van Hasselt, M. & Knijff, M. (2015). Werken met actualiteit in de klas. Levende Talen Magazine (5).Online: https://www.nieuwsindeklas.nl/nieuws/levende-talen-magazine-werken-met-de-actualiteit-in-de-klas

[3] Van Hasselt, M. & Knijff, M. (2015). Werken met actualiteit in de klas. Levende Talen Magazine (5).Online: https://www.nieuwsindeklas.nl/nieuws/levende-talen-magazine-werken-met-de-actualiteit-in-de-klas

[4] Nieuws in de Klas (2016). Fakenieuws in het nieuws. Online: www.Nieuwsindeklas.nl/nieuws/fakenieuws

[5] Idem.

[6] Nieuws in de Klas (2014). Kinderen wapenen tegen geweld in de media. Online: https://www.nieuwsindeklas.nl/nieuws/kinderen-wapenen-tegen-geweld-in-de-media

, , , , , , , , ,