Topmenu

Actualiteitslessen

Actualiteitslessen

Wil jij een leuke variatie op je lessen? Een les over een actueel onderwerp? Dat kan met onze actualiteitslessen! De actualiteitsles gaat over een onderwerp dat die week trending was. Een onderwerp dat besproken moét worden.

Ons jongerenteam, de Young Reporters, onderzoekt wat jongeren NU bezighoudt. Juist over die onderwerpen gaan de actualiteitslessen! Samen met de Young Reporters maken wij om de week een les over een onderwerp dat NU speelt onder jongeren.

De opstart van de les begint met het artikel dat trending was, de aanleiding van de les. De studenten krijgen informatie over die gebeurtenis, en het onderwerp wordt kort besproken. Vervolgens krijgen de studenten stellingen over het onderwerp. Hoe denken zij over de situatie? Zij kunnen via hun telefoon stemmen of zij het eens of oneens zijn met de stelling. Het gesprek in de klas wordt op die manier aangewakkerd. Deze les komt één keer in de twee weken op maandag online in de Teacher’s Tool.

Wil jij ook deelnemen aan de actualiteitslessen? Neem dan contact op met jouw relatiemanager!