Topmenu

Anderstaligen naar het museum

Anderstaligen naar het Boijmans

Anderstaligen gaan in de introductieweek naar het museum

Het Albeda Startcollege biedt jongeren zonder startkwalificatie of diploma de mogelijkheid een entree opleiding te volgen. Studenten kunnen kiezen uit vier richtingen: Horeca, Techniek, Handel en Dienstverlening & Zorg. Ook voor anderstaligen, jongeren die niet eerder onderwijs hebben gevolgd in Nederland, biedt het Startcollege entree opleidingen aan. Het Startcollege werkt met groepen van maximaal 22 studenten om de slagingskans te verhogen én persoonlijke aandacht te bieden.

Groepsvorming in het museum

In de introductieweek van de entree-opleiding ligt de focus op groepsvorming en elkaar leren kennen. In plaats van een introductie in de klas, gaan de jongeren met elkaar leuke dingen doen. Als onderdeel van de introductieweek zijn alle klassen van het Startcollege naar het museum Boijmans van Beuningen geweest. Daar voorafgaand hebben zij de voorbereidende les ‘van KIJKEN naar ZIEN’ gedaan, die speciaal voor mbo-studenten is ontwikkeld, van Codename Future. Doordat de studenten met elkaar in gesprek gingen over vooroordelen en meningen werd het ijs meteen gebroken. Er ontstond een open sfeer waarin iedereen zichzelf kon zijn. Iedereen voelde zich vrij om te spreken waardoor de studenten elkaar goed heb leren kennen.

Kritisch kijken met kunst

Studenten gingen aan de slag met vooroordelen. Wat zie je op dit schilderij en wat is het verhaal erachter? Na de uitleg over het schilderij kregen studenten een heel ander idee. Zo was er een foto van een man met zijn blouse open. De studenten dachten dat hij een zwerver was en niet goed voor zichzelf zorgde. Wat bleek? De man was ernstig ziek en is kort na de foto overleden. Daar moesten de studenten wel even van slikken. Bij een andere opdracht moest één deel van de groep vertellen wat ze zagen op het schilderij. Het andere deel van de groep probeerde te tekenen wat hun medestudenten vertelde. Dit was nog niet zo’n eenvoudig omdat iedereen verschillende perspectieven heeft. De docenten en studenten waren erg enthousiast over het van KIJKEN naar ZIEN programma. In de Burgerschap lessen over vooroordelen blikten de studenten handig terug op de les van KIJKEN naar ZIEN. Het is dus blijven hangen.

Opleiding in een verzorgingstehuis

De anderstaligen van de zorg opleiding gaan twee dagen naar school en de andere drie dagen zijn zij te vinden in een verzorgingstehuis Aafje Schiehoven. Daar volgen zij les en draaien ze mee in het verzorgingstehuis. Ze assisteren de medewerkers bij zorgtaken en ondernemen leuke dingen met de bewoners. De studenten krijgen op deze manier een goed idee van hoe het is om in de zorg te werken en zij helpen de mensen én de medewerkers van het verzorgingstehuis. Met resultaat, want alle studenten van vorig jaar zijn doorgestroomd naar een niveau 2 opleiding.

Ook naar het museum met jouw studenten? Je kunt je hier aanmelden voor van KIJKEN naar ZIEN

, , , ,