Topmenu

blended learning

Blended Learning

Blended Learning

Het is een nieuwe trend: Blended learning is het combineren van online tools met een (werk)boek voor een educatief doeleinde. Door het combineren van online en offline mogelijkheden wordt de lesstof afwisselender en interessant voor de studenten. Uit onderzoek blijkt dat blended learning een positieve bijdrage levert aan het onderwijs. Door het gebruik van voorbeelden, filmpjes en online tools uit de belevingswereld van de studenten worden ze gemotiveerd en betrokken bij de les. Doordat ze gemotiveerd en geïnteresseerd zijn blijft de lesstof beter hangen. Als de studenten daarna opdrachten doen over hetzelfde onderwerpen, is de cirkel van blended learning rond.

Online vs Offline

Onbewust maak je waarschijnlijk al gebruik van online elementen in je les. Denk aan het afspelen van een filmpje, het gebruik van een programma zoals mentimeter, kahoot of online toetsen. Online tools geven jou als docent de mogelijkheid om de lesstof of het thema uit te leggen of om het gesprek in de klas aan te gaan over dit onderwerp. Doordat deze generatie opgroeit met smartphones, tabletc en de nieuwste gadgets, is het ook niet weg te denken uit het onderwijs.

Offline vs Online

Bij offline lesgeven moet je misschien denken aan traditioneel lesgeven: mondelinge uitleg, belangrijke punten worden opgeschreven op het bord en studenten maken opdrachten. Klinkt erg saai toch? Toch is luisteren naar en leren van docenten en medestudenten een belangrijk onderdeel van het mbo-onderwijs. Dit is typisch iets wat offline gebeurd, mogelijk met digitale ondersteuning. Een ander essentieel onderdeel van het onderwijs is opdrachten maken uit een boek, iets wat tegenwoordig ook online gebeurt. Als studenten alleen leren door middel van (online) opdrachten zijn ze voornamelijk bezig met het vinden van antwoorden op de vragen. Door het gesprek aan te gaan studenten gaan nadenken over het onderwerp of de lesstof en vormen zij een mening. Door het aanhoren van andermans mening en perspectieven kan deze mening aangepast worden. Dit noemt men ook wel peer-education.

Blended Learning bij Codename Future

Codename Future heeft bewust gekozen om lesmethoden te creëren waarbij blended learning centraal staat. Wij geloven namelijk in het gesprek in de klas en het leren van elkaar. Onze online tool, de Teacher’s Tool, begeleid dit gesprek in de klas door interactieve stellingen en quizzen. Het bespreken van de uitkomsten wordt versterkt door het visueel te laten zien op een digibord. De verschillen of overeenkomsten zijn zichtbaar, waardoor je makkelijk een gesprek in de klas start waarbij iedereen betrokken wordt, aangezien alle studenten mee stemmen.

De Teacher’s Tool is een tool voor studenten waar per hoofdstuk een digitale presentatie klaar staat met daarin lesdoelen, uitleg, filmpjes, plaatjes en interactieve quizzen en stellingen, waarbij studenten kunnen stemmen met hun mobiel of laptop. Door een klassikale start van de les kun jij als docent het onderwerp van de dag presenteren en uitleggen. Hierna kun je het onderwerp bespreken in de klas door middel van stellingen. Daarna kunnen de studenten zelfstandig aan de slag met verwerkingsopdrachten in het werkboek.  Door het afwisselen van verschillende werkvormen worden alle studenten aangesproken, iedereen leert op een andere manier. Soms moet er gelezen worden, soms bekijken de studenten iets of moeten zij iets maken digitaal of offline.

Wil je meer lezen over blended learning? Onderwijs van Morgen heeft een special ontwikkeld over blended learning met tips, infographics en een webinar.

, , ,