Topmenu

Coachklas

Coachklas

De coachklas: Uitrazen, uitrusten en weer op het juiste spoor zetten

Het Koning Willem 1 college heeft een aparte kleinschalige locatie voor alle Entree opleidingen in ’s-Hertogenbosch. De entree opleiding is een 1-jarige opleiding met als doel doorstroom naar niveau 2 of werk. Verder worden er ook lessen aan nieuwkomers verzorgt.  Naast alle reguliere klaslokalen is er een lokaal speciaal ingericht als Coachklas, waar studenten in de middag vrij in kunnen lopen. Jongeren kunnen hier rust vinden of even tot zichzelf komen. Als er een conflict is geweest in de klas of als ze uit de klas zijn gestuurd, komen ze naar de coachklas. Ze kunnen daar direct terecht met hun hulpvragen. Studenten werken hun achterstanden van de lessen weg, of ze werken vooruit. In de coachklas is er een tijd en persoonlijke aandacht voor elke student.

De rol van de coach

Als jongeren de klas zijn uitgestuurd of weggelopen, gaat de coach het gesprek aan met de jongeren. Wat is er aan de hand? Waar zit het probleem? Hoe kunnen we dit oplossen? Door de aandacht,  gerichte vragen en vooral NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) komen jongeren tot zelfinzicht, wat voor veel opheldering zorgt. Het doel is dat er niemand de school verlaat voordat het voorval besproken is. De jongeren blijven tot het einde van de les, waar ze uitgelopen of uitgestuurd zijn, in de coachklas. Daarna kunnen ze het weer opnieuw in de les proberen, uiteraard in overleg met docent en student.  Studenten ervaren de coachklas als een ruimte waarin ze gezien worden en er een luisterend oor is, naast de aandacht voor hun studie loopbaan.

Veel jongeren zijn teleurgesteld in de situatie waarin ze zitten, hun familie of vrienden, maar bovenal in zichzelf. Ze weten niet wat ze aan moeten met de teleurstelling en dit resulteert vaak in weerstand tegen de docent of negatief gedrag. In de coachklas kan deze situatie op een rustige manier besproken worden en kan de student weer ademen in plaats van dat ze naar huis gaan en vastlopen. Zo leren ze dat het goed is om zich te uitten, maar dat zij het heft in eigen handen hebben. De quote voor de coachklas is daarom ook: “Jij maakt het verschil!”

Bezetting en redenen

De ene middag zitten er tien jongeren in de coachklas, een andere middag drie. De bezetting, tijdsduur en de redenen waarom jongeren naar de coachklas komen worden geregistreerd. Zo kun je per schooljaar analyseren waar de coachklas voor wordt gebruikt en hoe ze kunnen verbeteren. Uit de data blijkt dat de meeste jongeren naar de coachklas komen omdat ze uit de klas zijn gestuurd, ter vervanging van BPV-uren of omdat ze meer uitdaging zoeken, de ‘meerkunners’.

De regels bij het Entreecollege van het Koning Willem 1 college zijn duidelijk: De deur van de coachklas staat altijd open. Je hoeft het als student niet té ver te laten komen, want je kunt ervoor kiezen om rust op te zoeken. De aandacht voor studenten staat voorop. Iets waar veel nadruk ligt bij dit college zijn respect en persoonlijk contact. Iedereen kent elkaar en helpt elkaar. Dit is net de extra aandacht die studenten van de entreeopleiding nodig hebben.

Loopbaanmat

In de coachklas werken ze vooral aan de loopbaancompetenties. De coaches zijn geschoold in de LOB competenties van Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar op het gebied van loopbaanontwikkeling en –begeleiding in het beroepsonderwijs. De LOB competenties lopen als een rode draad door het onderwijsaanbod en worden zeker ook ingezet in de coachklas. In de coachklas ligt de Loopbaanmat waarop de vijf competenties visueel zijn weergegeven, met de daarbij behorende vragen.

In de coachklas zetten ze de Loopbaanmat in als een jongere ergens tegen aan loopt, bijvoorbeeld als ze geen stage kunnen vinden. De coach navigeert de student dan naar de juiste competentie en stelt vragen zodat er een groter bewustwordingsproces ontstaat.

De coachklas heeft bij het Koning Willem 1 college gezorgd voor minder uitvallers. Heel bijzonder om te zien hoe het Koning Willem 1 College de entreeopleiding inclusief coachklas heeft vormgegeven. Wil jij meer informatie over de coachklas of over het entreecollege? Neem contact op met Irma Lotens, de LOB schoolcoach.

, , ,