Bij het intakegesprek met The Flower Family, een van de partners van De digitale bedrijfsschool, hebben we waardevolle gesprekken gehad met alle medewerkers. De aandacht die er is voor het personeel wordt hiermee versterkt en het is duidelijk geworden waar de ontwikkelbehoefte – en mogelijkheden liggen binnen het bedrijf en bij de werknemers.  

Ook bij onze projectpartner OASA Architecten hebben we bij de directie en medewerkers de scan afgenomen. Interessant om zicht te krijgen in de specifieke beroepssituaties waar werknemers ruimte voor verbetering zien. Deze specifieke context is van belang bij de ontwikkeling van de micro-learnings zodat er gericht ontwikkeld en geleerd kan worden.

Merkenbureau Abcor wil ook werk maken van een sterke leercultuur én de ontwikkeling van de (soft)skills van hun medewerkers. Voor de ontwikkeling van vakkennis zien wij dat er al veel gebeurt bij bedrijven, zo ook bij Abcor. Uit de gesprekken blijkt dat er nog meer winst te behalen is in de softskills. Op basis van de specifieke behoefte wordt dan ook een advies verzorgd die hier structuur en inhoud aan gaat geven.

Meer weten over De digitale bedrijfsschool? Laat het ons weten!