Topmenu

De volgende stap in mijn loopbaan

De volgende stap in mijn Loopbaan

Een verdieping op loopbaan waarbij studenten hun vervolgstap concreet maken.

Mbo-studenten staan voor een keuze: een hbo opleiding, een Ad opleiding, werken, ondernemen of een tussenjaar. De methode ‘De volgende stap in mijn loopbaan’ bereidt jouw studenten voor op een vervolgstap na hun mbo-opleiding. Studenten kunnen kiezen uit één van de drie routes:

 • Naar het hbo
 • Tussenjaar en comeback
 • Aan het werk

Verdieping op Loopbaan: Studenten maken een weloverwogen keuze

De volgende stap in mijn Loopbaan
 • Studenten kiezen één richting: naar het hbo, tussenjaar of aan het werk.
 • De vervolgstap werken studenten uit in projectgroepen en zij maken concrete plannen voor hun vervolgstap.
 • Focus ligt op (hbo-)vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandig werken.
 • Praktische invulling voor SLB of LOB-uren in leerjaar 2 of 3.
 • Geschikt voor niveau 3 en 4 studenten.
 • Studenten werken zelfstandig aan onderzoeksverslag en hebben aan het eind een concreet plan voor hun vervolgstap.
 • De vijfloopbaancompetenties komen aan bod en reflecteren daarop.
 • Inclusief beoordelingsschema’s voor de op te leveren producten en voor het samenwerkingsproces.
 • Sluit goed aan bij Werken aan je Toekomst maar kan ook los ingezet worden.

Opbouw De volgende stap in mijn Loopbaan

De volgende stap is ook inzetbaar als Keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’

 • Biedt aanvullende structuur bij het bezoeken van open dagen en proefstuderen.
 • Behandelt alle vier de werkprocessen uit het kwalificatiedossier van het keuzedeel.
 • De studenten werken samen in projectgroepen en verdiepen zich in de verschillende hbo-opleidingen.
 • Studenten bouwen een portfolio op en reflecteren op de werkprocessen en bereiden zich voor op het examen.
 • Met deze methode leren de studenten de juiste vaardigheden om een succesvolle start op het hbo te maken.
 • Zijn er studenten in de klas niet naar het hbo willen? Dan zijn er ook twee andere keuzehoofdstukken: tussenjaar of aan het werk.

Extra informatie over het keuzedeel

Methode dekt geen 240 uur voor het keuzedeel, wel inhoudelijk de kwalificatie-eisen. Dit biedt ruimte voor docenten om (in samenwerking met hoge scholen) zelf nog open dagen, oriëntatiemarkten te koppelen aan de methode.

Veel mbo scholen organiseren allerlei activiteiten rondom de voorbereiding op het hbo. Denk daarbij aan open dagen, meeloopdagen of proefstuderen. Deze scholen dekken in het aantal uren dat aan voorbereiding op het hbo wordt besteed, nog niet de 240 uur. ‘De volgende stap’ biedt een uitkomst in deze situatie. Deze methode dekt inhoudelijk de kwalificatie eisen, namelijk alle werkprocessen. Dus als jouw school of opleiding al zelf voldoende uren heeft gestoken in bezoek aan hogescholen en open dagen, kan toch het keuzedeel afgetekend worden. We adviseren niet De volgende stap in mijn Loopbaan alléén te gebruiken voor de volledige invulling van het keuzedeel.

Inkijkmateriaal De volgende stap in mijn Loopbaan

Proberen? Vraag inkijkmateriaal aan en bekijk op je gemak of dit de methode voor jou is! Inkijkmateriaal van ‘De volgende stap in mijn Loopbaan’ bestaat uit: een methodeboek, een inkijk in de digitale omgeving en een deel van de docentenhandleiding.

Meer informatie

Meer weten over De volgende stap in mijn Loopbaan? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze relatiemanagers. Zij vertellen je graag alles over de methode en de mogelijkheden om deze in te zetten binnen jouw onderwijsinstelling.