Topmenu

De volgende stap in mijn loopbaan

De volgende stap in mijn loopbaan

Een verdieping op Loopbaan waarbij studenten hun vervolgstap concreet maken.

Wat gaan mbo-studenten na hun opleiding doen: een hbo-opleiding, een Ad-opleiding, werken, ondernemen of een tussenjaar? Een lastige beslissing voor deze studenten. Onze methode De volgende stap in mijn loopbaan bereidt jouw studenten voor op een vervolgstap na hun mbo-opleiding.

De eerste drie lessen is er een digitale startles en werken de studenten in de klas met het werkboek. Vervolgens kunnen de studenten kiezen uit één van de drie routes:

 • Naar het hbo
 • Tussenjaar en comeback
 • Aan het werk

De studenten werken een aantal weken in projectgroepen aan een onderzoeksverslag. Vervolgens presenteren zij hun plan aan de klas. Aan het eind van de lessenreeks reflecteert de student samen met de docent op zowel het onderzoeksverslag als op het samenwerkingsproces.

Nieuwsgierig?

Verdieping op Loopbaan: studenten maken een weloverwogen keuze

Loopbaan De volgende stap
 • Studenten kiezen één richting: naar het hbo, tussenjaar of aan het werk;
 • Studenten werken zelfstandig aan een onderzoeksverslag en hebben aan het eind een concreet plan voor hun vervolgstap;
 • De docent heeft een coachende rol tijdens het werken in projectgroepen;
 • De focus ligt op (hbo-)vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandig werken;
 • Een praktische invulling voor SLB of LOB-uren in leerjaar 2 of 3;
 • Geschikt voor niveau 3 en 4 studenten;
 • De vijf loopbaancompetenties zijn verweven door de methode;
 • De volgende stap in mijn loopbaan sluit goed aan bij Werken aan je Toekomst, maar kan ook los ingezet worden.

Wat kun je nog meer verwachten?

 • Interactieve presentaties met filmpjes, quizzen en stellingen in de Teacher’s Tool;
 • Een docentenhandleiding die je helpt met het voorbereiden van lessen door middel van een lesdoorloop, tips & tricks en achtergrondinformatie;
 • Toegang tot de tweewekelijkse actualiteitenrubriek, om studenten te laten nadenken en discussiëren over nieuws en recente gebeurtenissen;
 • Een kosteloze training om de methode te leren kennen én goed in te leren zetten;
 • Deze methode kan gecombineerd worden met uitstapjes naar beurzen, open dagen en meeloopdagen bij hbo-instellingen.

De volgende stap is ook inzetbaar als Keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’

 • Biedt aanvullende structuur bij het bezoeken van open dagen en proefstuderen;
 • Behandelt alle vier de werkprocessen uit het kwalificatiedossier van het keuzedeel;
 • De studenten werken samen in projectgroepen en verdiepen zich in de verschillende hbo-opleidingen;
 • Studenten bouwen een portfolio op en reflecteren op de werkprocessen en bereiden zich voor op het examen;
 • Met deze methode leren de studenten de juiste vaardigheden om een succesvolle start op het hbo te maken;
 • Zijn er studenten in de klas niet naar het hbo willen? Dan zijn er ook twee andere keuzehoofdstukken: tussenjaar of aan het werk.
Loopbaan mbo DVS

Extra informatie over De volgende stap in mijn loopbaan

Deze methode dekt geen 240 uur voor het keuzedeel, maar voldoet wel inhoudelijk aan de kwalificatie-eisen. Dit biedt ruimte voor docenten om (in samenwerking met hoge scholen) zelf nog open dagen en oriëntatiemarkten te koppelen aan de methode.

Veel mbo-scholen organiseren allerlei activiteiten rondom de voorbereiding op het hbo. Denk daarbij aan open dagen, meeloopdagen of proefstudeerdagen. Deze scholen dekken in het aantal uren dat aan voorbereiding op het hbo wordt besteed, nog niet de 240 uur. De volgende stap in mijn loopbaan biedt een uitkomst in deze situatie. Deze methode dekt inhoudelijk alle werkprocessen en voldoet daarmee aan de kwalificatie-eisen. Dus als jouw school of opleiding al zelf voldoende uren heeft gestoken in bezoek aan hogescholen en open dagen, kan toch het keuzedeel afgetekend worden. We adviseren niet De volgende stap in mijn loopbaan alléén te gebruiken voor de volledige invulling van het keuzedeel.

Proberen?

Vraag inkijkmateriaal aan en bekijk op je gemak of dit de methode voor jou is! Inkijkmateriaal van De volgende stap in mijn loopbaan bestaat uit: een methodeboek, een inkijk in de digitale omgeving en een deel van de docentenhandleiding.

Wil je meer weten?

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze relatiemanagers. Zij vertellen je graag alles over de methode en de mogelijkheden om deze in te zetten binnen jouw onderwijsinstelling.