Topmenu

digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

Lespakket digitale weerbaarheid

Het internet staat vol met informatie, van sociale media tot verschillende websites. Klopt deze informatie wel altijd? Om dit te beoordelen zijn bepaalde digitale vaardigheden nodig. Dit is van belang voor iedereen, maar vooral voor de jongeren van nu. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sociale media de belangrijkste nieuwsbron is voor jongeren.[1] Het nieuwe lespakket Echt Nep maakt jongeren bewust van nepnieuws en laat jongeren kritisch kijken naar de informatie die online te vinden is. Dit zorgt voor mediawijsheid en digitale weerbaarheid.

Online informatie
De informatie die we tot ons nemen en de manier waarop we dat doen, is van grote invloed op ons wereldbeeld. Op internet vinden we een rijkdom aan nieuws, commentaren, meningen en discussies. Soms is het lastig daar je weg in te vinden. Nepnieuws, nepbeelden, informatie die uit de context is gehaald en feiten en meningen die door elkaar lopen. Op internet hebben we soms ook last van de ‘filterbubbel’, we zien vooral informatie en spreken vooral mensen waar we het toch al mee eens zijn. Dit kan grote invloed hebben. Er kan verdeeldheid en angst ontstaan, extremisme krijgt een voedingsbodem. Democratische processen – denk aan verkiezingen – kunnen zelfs verstoord worden. Online burgerschap of digitale weerbaarheid zijn noodzakelijke 21-eeuwse vaardigheden.

Lesmateriaal Echt Nep

In drie lessen leren mbo-studenten nepnieuws te beoordelen, feiten te checken, wat wij-zij denken en zondebok-denken zijn en wat hun rol is in de digitale samenleving. Jongeren gaan aan de slag met de kracht van beelden, emotionele manipulatie en met online versus offline gedrag. Het komt voor dat mensen in samenleving goed burgerschap vertonen maar online veel haatzaaien. Dit houdt verband met ‘online burgerschap’, een relatief nieuw begrip en is een onderdeel van mediawijsheid. Dit lesmateriaal is een vervolg op het programma ‘Digitale weerbaarheid’ in samenwerking met ISD, het Ministerie van Buitenlandse zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Echt Nep is beschikbaar vanaf januari 2019 voor mbo-studenten. Vraag deze hier aan.

Een lespakket over dezelfde thema’s voor het voortgezet onderwijs verschijnt september 2019. Wil je alvast meedoen aan een pilot? Mail dan naar projecten@codenamefuture.nl

[1] Volkskrant (2016) ‘Jongeren verkiezen social media boven traditionele media’ Online: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/jongeren-verkiezen-sociale-media-boven-traditionele-media~b7d66b61/

 

, , , , , , ,