De examenperiode is gestart. Stress! Studenten enthousiast maken voor Nederlands én hen goed voorbereiden op hun examen: hoe dat je dat eigenlijk? Want studenten die enthousiast aan de slag gaan met Nederlands én die hun examen halen, is die combi wel haalbaar? Het antwoord is: ja. En Taal van je leven helpt je daarbij!

  • Digitaal, thematisch én modulair
  • Actueel & belevingswereld
  • Gericht op de (beroeps)praktijk
  • Niveaudifferentiatie
  • Goed voorbereid voor het examen

“Voor het eerst hebben al  mijn studenten hun 2F-examen gehaald, dit komt echt door het praktisch oefenen wat zij doen met Taal van je leven.”
– Francis, docent Entree, Praktijkschool De Rijzert

 

Wil jij dit ook? Ontdek ’t zelf tijdens een pilot Taal van je leven. Daarmee kun je tot de zomervakantie kosteloos aan de slag met alle thematische modules! Wel zo handig tijdens de examenperiode 😉