Topmenu

Examen OG

Examen Ondernemend gedrag

Goedgekeurd examen Ondernemend gedrag!

Met trots kunnen we vertellen dat ons examen van Ondernemend gedrag is gevalideerd door stichting Examenkamer. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn onze examens naast goed passend, nu ook gevalideerde mbo-examenproducten. In dit artikel lees je onze visie op het toetsen van Ondernemend gedrag en wat het examen precies inhoudt voor de verschillende niveaus.

Toetsen van wat je goed of fout kunt rekenen is gemakkelijk. Maar hoe toets je 21e-eeuwse vaardigheden? Wanneer heb je objectief gezien een voldoende verdiend voor creativiteit? Of hoe weet je wanneer je het voor een specifieke baan of vervolgopleiding het gewenste niveau van zelfsturend vermogen hebt bereikt?

Het Keuzedeel Ondernemend gedrag biedt mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat om het observeren van het gedrag of houding bij een student in verschillende situaties gerelateerd aan de studie en/of de stage. Maar vooral ook het bekijken, bevragen en beoordelen van bijvoorbeeld een portfolio die de student heeft opgebouwd bij het in de praktijk brengen van de vaardigheden. Hierbij gaat het niet zozeer om een kwalificatie geven (een cijfer) maar een indruk, bijvoorbeeld uitgedrukt in onvoldoende, voldoende, goed. Ook gaat het bij 21e-eeuwse vaardigheden om zelfreflectie en zelfinzicht. Wat heeft de student geleerd en ervaren? Dat onder woorden brengen of aantonen via een portfolio kan een manier zijn om vaardigheden te beoordelen.

De examens voor Ondernemend Gedrag bestaan uit:

Voor niveau 1 en 2:

  • Een panelgesprek

Een panelgesprek is de beoordeling van de student op de drie werkprocessen van het keuzedeel Ondernemend Gedrag. Het kwalificatiedossier bestaat uit één kerntaak en drie werkprocessen, hieraan zijn bepaalde competenties gekoppeld. Het panelgesprek bestaat uit vragen die toetsen of de studenten de competenties per werkproces hebben behaald.

Voor niveau 3 en 4 zijn er twee examenmogelijkheden: 

  • Een panelgesprek

Het panelgesprek voor niveau 3 en 4 komt overeen met het panelgesprek voor niveau 1 en 2, maar is nu gebaseerd op de werkprocessen en vaardigheden uit Ondernemend gedrag in je Loopbaan niveau 3 en 4.

  • Een Proeve van Bekwaamheid (MasterChallenge)
    In dit examenproduct wordt door de kandidaat gewerkt aan de hand van een drietal opdrachten. De opdrachten hebben elk een betrekken op een werkproces. De Proeve van Bekwaamheid ofwel de MasterChallenge is een praktijkproeve op basis van een praktijksituatie, of een situatie die op school kan worden opgezet. Na het uitwerken van de opdrachten in een Proeve van Bekwaamheid dossier, vindt er een gesprek plaats waarbij een assessor tot een beoordeling komt.

Alle examenproducten zijn voorzien van een verantwoordingsdocument waarbij duidelijk wordt aangegeven hoe de examenmatrijs is opgebouwd en hoe er met het examenproduct wordt gewerkt.

Zie hier het certificaat van de gecertificeerde examens:
180731 Certificaat Codename Future

, ,