Topmenu

GeschiedenisCNF300x300

Geschiedenis

Geschiedenis Codename Future

Codename Future is in 1995 opgericht vanuit een jongereninitiatief ‘groen licht op de toekomst’. Hierbij gingen jongeren aan de hand van maatschappelijke vraagstukken, zoals het verbeteren van het milieu, sociaal gedrag etc. op onderzoek uit om als ‘spion’ of ‘detective’ de onderste steen boven te halen en met concrete oplossingen te komen. Aan deelnemende jongeren is gevraagd welke naam zij het beste zouden vinden voor dit project. Met grote meerderheid van stemmen werd gekozen voor Codename Future. Codename natuurlijk vanuit de spionnenwereld en Future omdat de jongeren de toekomst hebben en die ook zelf positief kunnen beïnvloeden.

De eerste vijf jaar was Codename Future een projecten organisatie. Wij hebben voor de ministeries, provincies, gemeenten en overheden tientallen projecten uitgevoerd, die werden vormgegeven in een dertigtal dossiers. Jaarlijks deden hier ca. 50.000 jongeren op voortgezet onderwijsscholen aan mee. Tien jaar lang zijn er ook Future Awards uitgereikt voor het beste plan.

2000-2005

De tweede vijf jaar kenmerkte zich door de digitalisering en de ontwikkeling van de electronische leeromgeving ‘Workspace’’. Een voor die tijd innovatief platform met chats, berichten, agenda, opdrachten en stappenplannen. In 2002 was het zelfs zo dat de Workspace vrijdagavond en zaterdagavond ontplofte van het chatverkeer van jongeren die na het uitgaan nog even contact met elkaar zochten. Dit was eigenlijk het begin van Hyves/Facebook, deze kwamen pas in 2004. Helaas hadden wij dat niet in de gaten en sloten de chat omdat wij vonden dat het een onderwijsprogramma was in onderwijstijd.

2005-2010

In het derde lustrum richten we ons meer op het uitgeverschap van maatschappelijke onderwerpen en de maatschappelijke stage. Denk hier aan lesmateriaal over de WOII, duurzaamheid, pesten en seksuele geaardheid. Hier bereikten we een hoogtepunt mee in 2009.

2010-nu

In het vierde lustrum hebben we ons zelf opnieuw uitgevonden. Samen met TNO hebben we ‘Werken aan je toekomst’ ontwikkeld voor het MBO-onderwijs. Een methode om jongeren te helpen met kiezen in hun loopbaanontwikkeling. Daarna hebben wij ingespeeld op de behoefte van mbo-docenten en hebben wij de burgerschapsmethode ‘De maatschappij dat ben JIJ’ ontwikkeld. Later is hier het keuzedeel Ondernemend gedrag in je Loopbaan bij gekomen. Sindsdien hebben wij (bijna) jaarlijks onze methoden geactualiseerd en breiden wij ons portfolio steeds meer uit.

Sinds schooljaar 2017-2018 is de online docentenomgeving, de Teacher’s Tool, online. In deze tool staan alle digibordlessen, handleidingen en extra materialen klaar per methode.

Naast de methodeboeken ontwikkelen we samen met partners thematisch lesmateriaal, onze PlusModules. Ook voor het Voortgezet onderwijs bieden wij verschillende verdiepende projecten aan over vluchtelingen, financiële educatie en online burgerschap.

Social enterprise

Codename Future is aangesloten bij Social enterprise, een vereniging voor sociale ondernemers. Dit betekent dat wij een zelfstandige onderneming zijn maar primair onderneemt vanuit een maatschappelijke missie. De impact op jongeren staat bij ons voorop. Onze missie is jongeren voorbereiden op een actieve rol in de samenleving en op het werk. Doe jij mee om deze impact te vergroten?

 

, , ,