Topmenu

Keuzedelen

Keuzedelen

Keuzedeel Ondernemend gedrag

De maatschappij van vandaag vraagt om jongeren met ondernemend gedrag, die initiatief nemen, kansen zien en grijpen. Deze soft skills bezit niet iedereen van nature. De methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’ geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheden om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen tijdens de BPV of loopbaanlessen. De methode is een invulling voor de Keuzedelen ondernemend gedrag niveau 1/2 en niveau 3/4.

keuzedelen

Speerpunten van de methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’

 • Zorgt voor ondernemende, gemotiveerde jongeren.
 • Volledige invulling voor Keuzedeel Ondernemend gedrag
 • De belevingswereld en leefomgeving van de jongeren staat centraal.
 • Jongeren leren van en met elkaar: Peer-Education.
 • Methodeboek voor niveau 1-2 en niveau 3-4.
 • Digitale startlessen voor de docent voor introductie, reflectie en voorbereiding op de opdrachten.
 • Tien ondernemende vaardigheden en tien challenges.
 • Filmpjes, stellingen en creatieve opdrachten.
 • Docentenhandleiding: we ondersteunen je met een lesdoorloop, tips & tricks en achtergrondinformatie.
 • Ontwikkelscan: een nul- en eindmeting maken onderdeel uit van de methode.
 • Extra: Sectorchallenges om de uitdaging in jouw onderwijssector toe te passen.

In de methode staan tien ondernemende vaardigheden centraal, die in het dagelijks leven of in de BPV toegepast kunnen worden. Deze vaardigheden zijn samengesteld middels wetenschappelijk onderzoek naar o.a. 21st century skills (Christoffels & Baay), vaardigheden van onderwijs 2032, ondernemende vaardigheden uit KD ondernemend gedrag e.a. Studenten worden ‘bewezen’ ondernemend door het oefenen en in praktijk brengen van de ondernemende vaardigheden in de vorm van uitdagende opdrachten: de ‘challenges’.

Vaardigheden Entree/niveau 2 Vaardigheden niveau 3/4
* Initiatief nemen
* Verantwoordelijk zijn
* Openstaan voor je omgeving
* Doelgericht zijn en plannen
* Creatief denken
* Lerende houding hebben
* Gemotiveerd zijn
* Flexibel zijn
* Communiceren
* Samenwerken en netwerken
* Initiatief nemen
* Doorzettingsvermogen en lef hebben
* Openstaan voor je omgeving
* Doelgericht zijn en plannen
* Creatief denken en oplossingsgericht zijn
* Markt- en klantgericht zijn
* Onderhandelen en overtuigen
* Flexibel zijn
* Beslissen en knopen doorhakken
* Samenwerken en netwerken

Bekijk de nieuwe editie

De methode Ondernemend Gedrag in je Loopbaan voor het schooljaar 2017-2018 is vernieuwd!

Bekijk hiernaast het bladerboek om een beeld te krijgen van de nieuwe editie.

Examinering

Codename Future heeft een onafhankelijk, kwalificerend examen ontwikkeld in overleg met diverse mbo scholen*. De methode kan ingezet worden als opmaat naar het examen. Middels het maken van challenges en daarmee opbouwen van een portfolio werken de studenten aan de werkprocessen die staan beschreven in het Keuzedeel. Het examen voor de Entree en niveau 2 opleidingen is een panelgesprek in combinatie met een opgebouwd portfolio en een beoordelingsdocument.

* Koning Willem I College en het DaVinci college

Voorbereiding op het examen:

 • De student reflecteert op de gemaakte challenge.
 • De docent evalueert met de student de challenge.
 • De opleiding/school bepaalt welke producten van een challenge in het portfolio komt.
 • In het laatste hoofdstuk van de methode evalueert de student op de 3 werkprocessen en beschrijft welk bewijs (portfoliostuk) het beste hiervoor leent.

Het examen voor niveau 1 en 2

 • Samenstellen van een examenportfolio.
 • Een presentatie van een zelfgekozen challenge van 5 minuten.
 • Panelgesprek van 10 tot 15 minuten over het examenportfolio en de presentatie.

Het examen voor niveau 3 en 4

 • Proeve van Bekwaamheid in vorm van een MasterChallenge. Hierin staan kerntaken en werkprocessen beschreven die de kandidaat moet uitvoeren. Daarbij moet de student bewijzen dat hij/zij over de gevraagde prestatie-indicatoren beschikt.
 • Studenten stellen een proevedossier samen en verzamelt alle resultaten en beoordelingen in een PvB dossier.
 • Examengesprek: hierin bespreekt hij de resultaten en reflecteert hij op het verloop van deze proeve.
 • De school kan kiezen voor een MasterChallenge in de praktijk of een MasterChallenge op school (simulatie).

Examen op maat

Het examen wordt los aangeboden en kan via ons worden ingekocht. Het examen moet door het examenbureau of de commissie van de school worden vastgesteld. We kunnen het examen voor alle niveaus op maat aanpassen en aanbieden. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Niveau 4, laatste leerjaar
ISBN: 978-90-823861-8-9
Tevens invulling voor het Keuzedeel Voorbereiding hbo.

Keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’

Werken aan je Toekomst niveau 4, laatste leerjaar:

 • Volledige invulling voor de kwalificatie-eisen loopbaan.
 • Gedeeltelijke invulling voor de kwalificatie-eisen ‘Voorbereiding op het hbo’.*
 • Adviesdocument waar hbo kwalificatie-eisen terugkomen.
 • Focus ligt op hbo-vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandig werken.
 • Studenten werken zelfstandig aan onderzoeksverslag.
 • Studenten maken een keuze wat hun vervolgstap zal zijn.

*methode dekt geen 240 uur, wel inhoudelijk de eisen. Dit biedt ruimte voor docenten om (in samenwerking met hoge scholen) zelf nog open dagen, oriëntatiemarkten te koppelen aan de methode.

Veel mbo scholen organiseren allerlei activiteiten rondom de voorbereiding op het hbo. Denk daarbij aan open dagen, meeloopdagen of proefstuderen. Deze scholen dekken in het aantal uren dat aan voorbereiding op het hbo wordt besteed, nog niet de 240 uur. Werken aan je Toekomst niveau 4, laatste leerjaar biedt een uitkomst in deze situatie. Deze methode dekt inhoudelijk de kwalificatie eisen, namelijk alle werkprocessen. Dus als jouw school of opleiding al zelf voldoende uren heeft gestoken in bezoek aan hogescholen en open dagen, kan toch het keuzedeel afgetekend worden. We adviseren niet Werken aan je Toekomst, niveau 4 alléén te gebruiken voor de volledige invulling van het keuzedeel.

Proeflicentie Ondernemend Gedrag

Het is mogelijk om een proeflicentie aan te vragen voor Ondernemend Gedrag in je Loopbaan. Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om de proeflicentie in orde te maken.

Meer informatie

Wil je meer informatie ontvangen over Ondernemend Gedrag? Plan dan een afspraak in of organiseer een productpresentatie voor jou en je collega’s.