Topmenu

critical-thinking

Kritische denkvaardigheden

Kritische denkvaardigheden: Onze visie

Kritisch denken is een vaardigheid die steeds belangrijker wordt voor jongeren. De maatschappij verwacht veel van hen! Jongeren worden geacht om zelfredzaam te zijn. Ze moeten steeds meer zelf organiseren en zelf oplossen, en zijn daarbij aangewezen op hun eigen mening: wat vind ik ergens van, welke informatie is geschikt en betrouwbaar, wat is de beste keuze?

Eigen mening

Een essentieel onderdeel van kritisch denken is het vormen van je eigen mening. Het hoeft niet zo te zijn dat iedereen het altijd met elkaar eens is. Waar het om gaat, is dat je een vraag eerst van verschillende kanten bekijkt om pas daarna tot een oordeel te komen. Dan is het namelijk een goed doordacht oordeel. De mening an sich is dus niet het meest interessant, hoe iemand tot die mening gekomen is, wel!

Daarom vindt Codename Future het gesprek in de klas en het leren van elkaar (peer-education) zo belangrijk! Doordat studenten in één klas verschillende meningen hebben en hierover in gesprek gaan, ontstaan nieuwe (kritische) denkwijzen.


Wij zetten jongeren aan het denken

Kritische denkvaardigheden

Bij Burgerschap zetten we jongeren aan het denken. Ze moeten bijvoorbeeld hun mening beargumenteren of zich verplaatsen in het standpunt van een ander. Een vast onderdeel is het kunnen beoordelen of nieuws betrouwbaar is. Kritische denkvaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk en daar besteden we dan ook veel aandacht aan! Je kunt die vaardigheden beschouwen als ‘gereedschap’ bij het denken. Als studenten een vraagstuk van verschillende kanten of vanuit verschillende dimensies bekijken, leren ze om zaken breder te zien en te interpreteren. Daarnaast zullen ze mensen met een andere mening of overtuiging makkelijker begrijpen.

Kritische denkvaardigheden

Om kritisch te kunnen denken heb je bepaalde vaardigheden nodig. Je moet ook bereid zijn om je eigen opvattingen ter discussie te stellen. Het gaat om een combinatie van houding en denkvaardigheden.

Om een goed kritisch oordeel te geven, moet je drie (denk-)vaardigheden kunnen toepassen:

 • Informatie verzamelen en beoordelen
 • Een (ander) perspectief willen innemen
 • Reflecteren op eigen denken

In onze methode De maatschappij dat ben JIJ stellen wij deze drie vaardigheden centraal. Docent Daan van Riet en hoofdtrainer Sander van der Stok van de DebatUnie, experts op het gebied van kritisch denken, hebben ons geholpen met het verwerken van kritische denkvaardigheden in uitdagende opdrachten.

Waarom kiezen voor De maatschappij dat ben JIJ?

 • Volledige invulling voor de kwalificatie-eisen voor Burgerschap.
 • Een methodeboek voor niveau 1-2 en niveau 3-4.
 • Kritische denkvaardigheden staan centraal.
 • Speciaal voor niveau 4 theorie en opdrachten.
 • Meer dan 40 opdrachten per dimensie.
 • Jongeren leren van elkaar door peer-education.
 • Eenvoud voor de docent: Structuur & inhoud voor burgerschapslessen.
 • Extra’s zoals PlusModules en gratis lesbrieven.

 

 

, ,