Topmenu

Loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties

In de methode “Werken aan je Toekomst’ staan vijf belangrijke competenties centraal, die jongeren helpen goede keuzes te maken. Deze competenties die in de methode gebruikt worden zijn ontleend aan de vijf loopbaancompetenties van F.Meijers en M. Kuipers (2006)over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo, Het Platform Beroepsonderwijs. Deze competenties zijn voor het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidend in het mbo.

Deze compententies zijn verweven door de methode Werken aan je Toekomst. Op deze manier bereiden de jongeren zich voor op hun verdere loopbaan.

Bron: YouTube.com, Platforms VMBO

De vijf loopbaancompetenties zijn:

  1. Motievenreflectie: Wat wil ik en waarom wil ik dat?
  2. Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik en waar ben ik minder goed in?
  3. Werkexploratie: Welk werk wil ik en wat heb ik daarvoor nodig?
  4. Loopbaansturing: Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen?
  5. Netwerken: Wie kan mij helpen?

Jongeren brengen deze vijf loopbaancompetenties op meerdere momenten in kaart. In het begin van de methode, na elk hoofdstuk of thema en aan het einde van de methode.

De reflectie op deze competenties kunnen de leidraad zijn voor de SLB-gesprekken (Studieloopbaanbegeleiding). Hiermee wordt gezorgd voor samenhang en herkenbaarheid. Jongeren weten ze steeds beter wat ze willen, wat ze kunnen en wat daarvoor nodig is.

In deze methoden zijn de loopbaancompenties verweven

Werken aan je Toekomst voor Entree en niveau 2

loopbaancompetenties

Werken aan je Toekomst voor niveau 3-4

Werken aan je Toekomst niveau 3-4