Topmenu

De dimensies van burgerschap

Sociaal-Maatschappelijke dimensieicoon_sm

Inhoudelijk focussen we op de identiteit van de jongere, zijn culturele achtergrond en het omgaan met anderen. We proberen bij de jongeren een open blik te creëren voor wat of wie ‘anders’ is. Bewustwording is een belangrijk doel.

Les 1: Jezelf zijn
De leerling wordt zich bewust van zijn identiteit, als vertrekpunt van elke interactie met de omgeving.

Les 2: Jezelf zijn met anderen
De leerlingen worden zich bewust van de groep(en) waar zij deel van uitmaken.

Les 3: Verschillende culturen
De leerling weet wat cultuurverschillen zijn en gaat er respectvol mee om.

Les 4: Ik en de ander
De leerling weet dat normen en waarden het samen leven in goede banen leiden.

Les 5: Jij en ik zijn gelijk
De leerling weet dat discriminatie in Nederland verboden is.

Les 6: Jouw vrijheid en die van de ander
De leerling weet wat vrijheid van meningsuiting is en dat er grenzen aan zijn.

Les 7: Mijn idealen
De leerling wordt zich bewust van de bijdrage die hij/zij aan de samenleving kan geven.

Politiek-Juridische dimensiePolitiel-Juridische dimensie icoon

Heeft het zin om een mening te hebben? Wat is jouw mening en waarom? Hoe vorm je je mening en hoe uit je deze? De jongere denkt kritisch na over de rechten en vrijheden die je als burger in Nederland hebt.

Les 1: Democratie, hoe zo?
De jongeren onderzoeken hoe de democratie werkt en hoe de overheid is georganiseerd.

Les 2: Politiek en overheid: hoe werkt dat?
Deze les gaat over politiek en overheid. Hoe kun je jouw mening laten horen in de democratie?

Les 3: Kiezen… wat vind ik?
Welke partij past bij jouw meningen en standpunten? In deze les gaat het over stemmen en kiezen.

Les 4: Invloed hebben
Leerlingen oriënteren zich op de andere mogelijkheden die je hebt om je stem te laten horen en invloed te hebben.

Les 5: Wat mag ik en moet ik?
Jongeren gaan actief aan de slag met de grondrechten en vrijheid.

Les 6: Recht op vrije meningsuiting
In deze les gaan de jongeren aan de slag met het onderwerp democratie, en in het bijzonder het recht op vrije meningsuiting.

Les 7: Verschillende standpunten
De leerlingen maken kennis met verschillende maatschappelijke vraagstukken en denken na over hun eigen standpunten.

 

Economische dimensieEconomische dimensie icoon

Waarom zou je werken? Wat is jouw bijdrage aan de samenleving? En welke verantwoordelijkheid neem jij voor jouw koopgedrag? Hoe voorkom je schulden?

Les 1: Economisch burgerschap
In deze les komt de basis van de economische dimensie aan de orde: wat is Economisch burgerschap en wat heeft dat met mij te maken?

Les 2: Ik heb een baan
Wat het betekent om een werknemer te zijn? Wat verwacht je van je werkgever en wat verwacht je werkgever van jou?

Les 3: Ik onderneem
In deze les gaan de jongeren zich verdiepen in het ondernemerschap. Zijn zij geboren ondernemers?

Les 4: Ik ben kritisch en bewust
Jouw economische gedrag heeft gevolgen: kies je voor duurzame chocola of neem je gewoon de goedkoopste?

Les 5: Kopen, kopen…
Hoe gevoelig zijn jongeren voor reclame en verleidingen?

Les 6: Uit het rood!
In deze les verdiepen de jongeren zich in manieren om schulden te voorkomen en op te lossen.

Les 7: Grip op je geld
In deze twee afsluitende lessen gaan jongeren aan de slag om grip te krijgen op hun geld. Welk prijskaartje hangt er aan je toekomstdromen?

Vitaal BurgerschapDimensie Vitaal burgerschap icoon

Welke impact heeft je leefstijl en gezondheid op je werk, de samenleving en je toekomst? Ben je happy?

Les 1: Lekker in je vel!
In deze les maken jongeren kennis met de dimensie Vitaal Burgerschap en leren ze hun eigen leefstijl kennen.

Les 2: Verbeter je leefstijl
Neem je eigen leefstijl op het gebied van voeding, beweging en roken onder de loep. Jongeren maken een kosten-batenanalyse hiervan.

Les 3: Ik en de liefde
In deze les denken de jongeren na over liefde, relaties en seks. Ze leren hun grenzen bepalen en bewaken.

Les 4: Ik kan er niet mee stoppen: verslavingen
Wat zijn verslavingen en in hoeverre zit je in de gevarenzone?

Les 5: Ben je happy?
Wat is geluk? Hoe word je gelukkig? De les gaat over zelfvertrouwen, stressbestendigheid en psychische klachten bij jongeren.

Les 6: De vitale werknemer
In deze les staat centraal wat vitale werknemers en duurzame inzetbaarheid is. Jongeren onderzoeken welke aspecten er zitten aan ‘de gezonde werknemer’ en bedenken een campagne.

Les 7: De vitale werknemer (vervolg)
Jongeren bedenken wat er nodig is om jonge werknemers in beweging te krijgen. Ze presenteren hun plannen aan elkaar.