Topmenu

Talent-bepaalt

Wij hebben mbo’ers nodig!

Mbo-onderwijs – het kloppende hart van de Nederlandse samenleving

Een aantal jaren geleden ontstond er in de media ophef over de verwachting dat in de toekomst veel soorten mbo banen zullen verdwijnen.[1] De samenleving en daarmee ook de arbeidsmarkt veranderen in een rap tempo.
Hierdoor zijn er andere functies en kwaliteiten nodig. Zo wordt er verwacht dat robots het grootste deel van (geautomatiseerd) werk zullen overnemen.[2] Om de robots goed werk uit te laten voeren zijn er  toch mensen met bepaalde vakkennis nodig, zoals programmeurs, supervisors en onderhoudsmonteurs.


De oplossing: het mbo onderwijs en de inhoud van de opleidingen moeten mee veranderen met de veranderende arbeidsmarkt.

Dit kan gerealiseerd worden door een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit blijkt ook uit het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).[3] Opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs sluiten niet altijd aan op die veranderende arbeidsmarkt. SER-voorzitter Mariëtte Hamer zegt: ‘als bedrijven zich actief bemoeien met de opleidingen, door er bijvoorbeeld ook in te investeren, zorgen ze ervoor dat afgestudeerden ook direct aan de slag kunnen.’ Het advies van de SER pleit er voor dat mbo-studenten flexibeler en breder worden opgeleid, anders is er het gevaar dat zij niet mee kunnenkomen op de arbeidsmarkt.[4]

Trends in het werkveld

Een andere trend die gaande is, is dat bedrijven liever hoger opgeleiden in dienst willen nemen.

Het gevolg is dat hbo’ers het werk doen dat mbo’ers vaak net zo goed kunnen. Hierdoor kunnen mbo’ers geen banen vinden. Dit terwijl het bedrijfsleven juist goede vakmensen – lees mbo’ers – nodig heeft! Dit blijkt uit het artikel van Suzanne Kruizinga in het NRC. Suzanne heeft het over de trend van de afgelopen jaren waar veel mbo’ers worden ingeruild door hbo’ers. Na een aantal jaar is men tot de conclusie gekomen dat er juist vakmensen nodig zijn, die – in het geval van de zorg sector – aandacht, liefde en verzorging geven.[5]

Behoefte aan mbo’ers

Uit onderzoek van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het UWV blijkt dat er ruim 200.000 vacatures beschikbaar zijn voor mensen met een vakopleiding. De grootste vraag komt uit de sectoren: zorg, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, horeca, retail en logistiek.[6] Er liggen dus genoeg kansen voor het oprapen voor mbo-studenten. Ton Heerts, duovoorzitter SBB geeft aan: “De behoefte aan vakmensen groeit. Dat maakt het des te belangrijker dat studenten kiezen voor onderwijs waarin hun talenten het best tot hun recht komen. Bedrijfsleven, onderwijs én overheid hebben dus de gezamenlijke opdracht om jongeren weer te enthousiasmeren voor het mbo. Het mbo is de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt.”  Gelukkig staan ook veel bedrijven open om jongeren op te leiden en hen een kans te bieden op de arbeidsmarkt.[7] De groei van het aantal leerbanen (BBL) biedt aan mbo-studenten meer kansen.

Wat is het voordeel van een mbo-opleiding?

Een mbo diploma verhoogt de kans op werk met 75%, vooral vergeleken met hoger opgeleiden. Mbo-studenten worden in de meeste gevallen heel specifiek opgeleid, ten opzichte van de vaak brede en generieke hbo- of wo-studies. Het bedrijfsleven vraagt specifiek om mensen die goed zijn in één ding, niet in alles een beetje. Een grote voorsprong voor mbo-studenten. Naast het feit dat mbo’ers veel praktischer en specialistischer worden opgeleid, krijgen deze jongeren ook verplichte vakken. Ze krijgen Nederlands, rekenen, maar ook Loopbaan en Burgerschap om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar ook om hun rol als burger goed snappen. Dit zijn aspecten die ontbreken in het hbo- en wo-onderwijs, maar die er voor zorgen dat mbo studenten een makkelijkere overstap hebben van hun opleiding naar werk en dat zij zich goed kunnen weren in de maatschappij van nu. Dat is ook precies waar wij, als Codename Future, zich dagelijks voor inzetten. In onze boeken voor Loopbaan, Burgerschap en Ondernemend Gedrag leren studenten competenties en vaardigheden die zij nodig hebben in hun werkveld en daarbuiten.

Wil jij ook weten hoe je jongeren kunt motiveren om aan de slag te gaan met hun ontwikkeling?

Proeflicentie aanvragen

Bronnen:

[1] MKB Nederland (2014), ‘Bedrijfsleven heeft altijd behoefte aan gedimplomeerde mbo’ers’,  Online: https://www.mkb.nl/forum/bedrijfsleven-heeft-altijd-behoefte-aan-gediplomeerde-mboers

[2] Trouw (2017) ‘Schrik de mbo’ers niet zo af met robotpraat’ Online: https://www.trouw.nl/samenleving/schrik-de-mbo-ers-niet-zo-af-met-robotpraat~ae73b95e/

[3] AD (2017) ‘SER: Bedrijven moet zich bemoeien met mbo-opleidingen’ Online: https://www.ad.nl/economie/ser-bedrijven-moeten-zich-bemoeien-mbo-opleidingen~ac4ae24c/

[4] Trouw (2017) ‘De Sociaal-Economische Raad uit grote zorgen over de kansen van mbo’ers. Het advies: leid ze breder en flexibeler op. Online: https://www.trouw.nl/samenleving/mbo-ers-zien-kansen-op-werk-slinken-door-innovatie~ac8a246d/

[5] NRC (2017) ‘Zorgzame verpleegkundige heeft geen hbo-diploma nodig’ Online: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/24/zorgzame-verpleegster-heeft-geen-hbo-diploma-nodig-12225803-a1567734

[6] MBO Raad (2017) ‘Overheid zelf medeverantwoordelijk voor oplossen tekorten op arbeidsmarkt’ Online: https://www.mboraad.nl/nieuws/%E2%80%98overheid-zelf-medeverantwoordelijk-voor-oplossen-tekorten-op-arbeidsmarkt%E2%80%99

[7] Samenwerkende Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (2017) ‘Veel vraag naar jongeren met een mbo-opleiding’, Online: https://www.s-bb.nl/nieuws/veel-vraag-naar-jongeren-met-een-mbo-opleiding

, , ,