Topmenu

verdiepingsopdrachten nieuws in de klas

Nieuwsservice

Nieuws in de klas en Codename Future werken samen voor de actualiteitenrubriek #Trending

Tweewekelijks wordt het actuele nieuws of gebeurtenissen bespreekbaar gemaakt in de actualiteitenrubriek #Trending. Door middel van achtergrondinformatie, stellingen en quizvragen kun je het gesprek in de klas op gang brengen. Nieuw bij de actualiteitenrubriek zijn de extra verdiepingsopdrachten van Nieuws in de klas. Door de verdiepingsopdrachten worden studenten gestimuleerd om aan de slag te gaan met het nieuws door middel van (online) kranten.

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, biedt de kosteloze Nieuwsservice. Docenten en studenten kunnen daarmee gratis dag- en weekbladen gebruiken in de les. Nieuws in de klas levert de opdrachten waarbij de journalistieke waarden worden ingezet. Studenten krijgen opdrachten over onder andere de nieuwswaarde, feiten en meningen en de betrouwbaarheid van informatie. De nieuwsservice kun je gratis aanvragen en heb je nodig om de verdiepingsopdrachten te kunnen maken die onderdeel worden van de #trending.

Waarom is het goed om nieuws te gebruiken in de les?

Studenten die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling, kunnen beter argumenteren en scoren hoger op burgerschapsvaardigheden. Daarnaast motiveert nieuws studenten en betrekt ze meer bij de les. Studenten ervaren de les als betekenisvoller als er met actuele en reële onderwerpen wordt gewerkt. Het nieuws maakt een koppeling tussen de schoolse omgeving en de wereld buiten school.

Over Nieuws in de klas
Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. Nieuws in de klas helpt docenten in het onderwijs om nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken ter bevordering van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

E info@nieuwsindeklas.nl
W www.nieuwsindeklas.nl

, , , ,