Topmenu

Examinering

Wat is de voorbereiding op het examen?

  • De studenten reflecteert op de gemaakte challenge;
  • De docent evalueert met de student de challenge;
  • De opleiding/school bepaalt welke producten van een challenge in het portfolio komt;
  • In het laatste hoofdstuk van de methode evalueert de student op de 3 werkprocessen en beschrijft welk bewijs (portfoliostuk) het beste hiervoor leent.

Wat is het examen voor niveau 1 en 2?

  • Het samenstellen van een examenportfolio;
  • Een presentatie van een zelfgekozen challenge van 5 minuten;
  • Panelgesprek van 10 tot 15 minuten over het examenportfolio en de presentatie.

Wat is het examen voor niveau 3 en 4?
Voor niveau 3 en 4 is een Proeve van Bekwaamheid in vorm van een MasterChallenge. Hierin staan kerntaken en werkprocessen beschreven die de kandidaat moet uitvoeren. Daarbij moet de student bewijzen dat hij/zij over de gevraagde prestatie-indicatoren beschikt. Studenten stellen een proevedossier samen en verzamelt alle resultaten en beoordelingen in een PvB dossier. Er is ook een examengesprek: hierin bespreekt hij de resultaten en reflecteert hij op het verloop van deze proeve.

De school kan kiezen voor een MasterChallenge Praktijk of een MasterChallenge op School (simulatie).

Examen
Het examen wordt los aangeboden en kan via ons worden ingekocht. Het examen moet door het examenbureau of de commissie van de school worden vastgesteld.

Vul je gegevens in om meer informatie over
het examen ‘Ondernemend gedrag’ te ontvangen:
E-mail adres:
Voornaam:
Naam:
School:
Telefoonnummer:
Hoe heeft u ons gevonden?: