Topmenu

ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Vooruitblik schooljaar 2019-2020

Bij Codename Future zitten we niet stil en zijn we altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen waar we op in kunnen springen én proberen we ons eigen materiaal natuurlijk up-to-date te houden. Hiermee willen wij natuurlijk nog meer jongeren in de ‘AAN-stand’ krijgen om hen te stimuleren bezig te zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. Hier lees je wat volgend jaar nieuw is of waar wij ons mee bezig gaan houden.

Studievaardigheden

In onze loopbaanmethode Werken aan je Toekomst zijn studievaardigheden toegevoegd. Na een onderzoek met verschillende onderwijskundige hebben we gekozen te focussen op de studievaardigheden eigenaarschap, reflecteren en plannen. Deze vaardigheden zijn belangrijk tijdens de hele verdere loopbaan van de studenten. Daarnaast is het introductiehoofdstuk nieuw in Werken aan je Toekomst. Jongeren denken terug aan LOB-activiteiten en wat ze daar van geleerd hebben. Ook wordt het belang en de leerdoelen van het vak neergezet. Wil jij alvast een glimp van de nieuwe versie zien? Bekijk hier de bladerboeken.

Nieuw verdiepend lesmateriaal i.s.m. FNV

Rechten en plichten op het werk is een onbekend terrein, ook voor jongeren. Daarom vinden wij het belangrijk om jongeren in te lichten en bewust te maken van hun eigen rechten en plichten. Daarom hebben wij lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met de vakbond FNV. Wij werken graag samen met partners en bundelen zo onze krachten om tot verdiepend lesmateriaal te komen. Dit lesmateriaal zal beschikbaar vanaf begin 2020. Tot die tijd zoeken we nog scholen die het lesmateriaal willen testen in de klas. Heb jij een BBL of niveau 3-4 klas? Mail naar laura@codenamefuture.nl

Inspiratielessen Burgerschap

Naast de burgerschapslessen van De maatschappij dat ben JIJ bieden we ook verdiepende lessen aan die jij kunt inzetten tijdens de burgerschaples. Dus heb je tijd over of ben je op zoek naar leuke extra’s? In de handleiding voor het nieuwe schooljaar komt een lijst met leuke bezoeken, gastlessen, documentaires en de verdiepende PlusModules. Dit helpt jou bij het extra leuk maken van burgerschap en de dimensies uit te breiden. Vanaf september beschikbaar in de handleiding in de Teacher’s Tool.

Handleidingen en lesdoorloop

Vanaf komend schooljaar kun je per product twee documenten verwachten. Ten eerste een docentenhandleiding met extra uitleg over de opbouw en structuur van de methode, uitleg van de online omgeving, verschillende soorten opdrachten en hoe je kunt voldoen aan alle verplichte onderdelen van het kwalificatiedossier. Ten tweede is er een uitgebreide lesdoorloop. Per les staan hier alle slides van de Teacher’s Tool beschreven met tijdsindicatie en didactische aanwijzingen. Daarnaast sluit elke les af met het antwoordmodel van het leerwerkboek. Vanaf 1 augustus zullen alle nieuwe digibordlessen, lesdoorlopen en handleiding beschikbaar zijn in de Teacher’s Tool.

Reflecteren op verschillende manieren

In onze geüpdatete methoden voor het schooljaar 2019-2020 staat reflecteren nog meer centraal. Door middel van terugkijken en reflecteren op opdrachten en situaties leren studenten meer over zichzelf en hun ontwikkeling. In alle methoden zijn er vier stappen die de studenten doorlopen om te reflecteren. Nieuw is dat studenten zelf kunnen kiezen op welke manier ze reflecteren aan het eind van elk hoofdstuk, dimensie of skill. Lees hier meer over reflecteren.

Onderzoekstraject ROC Rivor & Summa College

Bij het ROC Rivor en het Summa College zijn we gestart met een onderzoek voor onderwijs op maat. Door de modulaire inzet van verschillende methoden krijgen studenten onderwijs op maat. Per opleiding kunnen de docenten specifieke modules kiezen van de methoden Werken aan je Toekomst en Ondernemend gedrag. Dit betekent dat je als docent kan inspelen op dingen zoals een BPV-voorbereiding. Het afgelopen jaar hebben wij een pilot gehad met het ROC Rivor en dit heeft geleid tot een concrete samenwerking om het onderwijs beter te laten aansluiten aan studenten. Komend jaar starten vijf opleidingen met de vernieuwde versie.

Onderzoek Ondernemend gedrag

Omdat het keuzedeel Ondernemend gedrag een aantal jaar bestaat gaan we een onderzoek doen naar de wensen en behoefte van docenten én studenten. Modulaire blokken, alleen challenges of iets heel anders. Dat is de vraag tijdens het onderzoek komend schooljaar. Heb jij ideeën en wil jij graag meedenken? Stuur jouw gegevens naar sylvia@codenamefuture.nl

Onderzoek doorlopende leerlijn

Wij krijgen steeds vaker te horen van docenten dat er behoefte is aan een doorlopende leerlijn van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Om te polsen waar die behoefte precies ligt en hoe deze eruit ziet gaan wij een onderzoek doen onder vo- en mbo-docenten. Dit geldt voor zowel Loopbaan en Burgerschap. Op deze manier spelen wij in op de ontwikkelingen van burgerschap op het vo. Wil je meedenken met dit onderzoek? Stuur jouw gegevens naar laura@codenamefuture.nl

Zoals je kunt lezen, heel wat leuke ontwikkelingen. Heb jij zelf goede ideeën voor Codename Future? We horen graag van je!