Topmenu

ontwikkeling meten van studenten

Ontwikkelscan

Inzicht in de ontwikkeling van jouw studenten

Codename Future wilt jongeren helpen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Onze lesmethoden zetten aan tot kritisch denken, reflecteren en discussiëren. Of het nu gaat om de soft skills die aan bod komen in Ondernemend Gedrag, de loopbaan-competenties die de kern vormen van Werken aan je Toekomst, of de kritische denkvaardigheden die verweven zijn door De maatschappij dat ben JIJ: in alle methoden van Codename Future staat de ontwikkeling van de studenten centraal. Maar hoe kun je deze ontwikkeling meten van studenten?

Uit evaluaties met docenten en studenten is gebleken dat er een behoefte is naar het meten van ontwikkeling in houding, kennis en vaardigheden. Waar is groei zichtbaar, en op welke punten kan een student nog meer vooruitgang boeken? De ontwikkelscans in onze methoden zijn opgesteld om docenten en studenten inzicht te bieden in dit proces. In combinatie met portfolio-opdrachten, aftekenlijsten, reflecties, toetsen en examens zorgt deze tool voor een volledige inzage in de ontwikkeling van de student. De tools zijn dit schooljaar beschikbaar voor de volgende methoden:

Ontwikkelscan:

  • Werken aan je Toekomst niveau 1-2 (vanaf schooljaar 2019-2020)
  • Werken aan je Toekomst niveau 3-4
  • Ondernemend gedrag in je loopbaan niveau 1-2 (vanaf schooljaar 2019-2020)
  • Ondernemend gedrag in je loopbaan niveau 3-4
  • De maatschappij dat ben JIJ – niveau 1-2
  • De maatschappij dat ben JIJ – niveau 3-4

Waar kennistoetsen of examens testen op inhoudelijke kennis, zijn de ontwikkelscans gericht op het meten van de groei in houding, vaardigheden en competenties. Zo wordt in de ontwikkelscan van Werken aan je Toekomst de groei in loopbaancompetenties gemeten. Bij Ondernemend gedrag testen de studenten hun groei in de 21e-eeuwse vaardigheden. De ontwikkelscan van De maatschappij dat ben JIJ gaat in op attitudevorming en vaardigheden die aansluiten bij de vier burgerschapsdimensies.

Impactmeting:

  • Online Schulden (PlusModule)
  • Schuldbewust (PlusModule)
  • Uit de Brand! (PlusModule)
  • Echt Nep (PlusModule)

De impactmetingen zijn ontwikkeld om inzicht te geven in de kennis, houding en vaardigheden die in de methoden aan bod komen.

Voor beide tools geldt dat deze bestaan uit meerkeuzevragen. Hier zijn geen goede of foute antwoorden, want de metingen gaan uit van zelfinschatting. De metingen kunnen worden gemaakt op een pc, tablet of smartphone. Na het invullen van de 0-meting en eindmeting zijn de resultaten af te lezen en wordt de ontwikkeling van de studenten inzichtelijk. De resultaten kunnen worden bekeken door zowel studenten (via e-mail) als docenten (in de Teacher’s Tool).

De groei van studenten kan het best gemeten worden door de 0-meting bij aanvang van een vak of dimensie af te nemen. Na het afsluiten van een hoofdstuk, dimensie of vak kunnen studenten vervolgens de eindmeting invullen. Op deze manier meet je de groei van de studenten zo nauwkeurig mogelijk.

De ontwikkelscans en impactmeting is vast onderdeel van onze methoden en zijn verwerkt in de methode. Heb jij vragen over een ontwikkelscan of impactmeting, neem dan contact op via info@codenamefuture.nl of via 070 302 4770.

Hieronder zie je een voorbeeld van de resultaten van een ontwikkelscan van het keuzedeel Ondernemend gedrag in je Loopbaan. Deze resultaten kun jij als docent inzien in de Teacher’s Tool.

resultaten ontwikkelscan

, , ,