Topmenu

PlusModule Brandveiligheid

PlusModule Uit de brand!

Codename Future heeft in samenwerking met Brandweer Nederland Uit de brand! ontwikkeld. In Nederland spelen burgers, bedrijven, organisaties, instellingen en gemeenten een grote rol op het gebied van brandveiligheid. Brandveiligheid is daarmee een coproductie. De zorg om brandpreventie en –bestrijding is van alle tijden. Een belangrijk onderdeel van de burgerparticipatie is jongeren zelfredzaam en bewust te maken van de risico’s m.b.t. brand en hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Zo kunnen jongeren incidenten voorkomen, beperken en bestrijden en mede-burgers in veiligheid brengen.

Brand kan iedereen overkomen en kan overal uitbreken. Frituren of het opladen van je telefoon kunnen een oorzaak van een brand zijn. Wanneer een brand ontstaat, kan deze zich razendsnel ontwikkelen. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. Een belangrijke reden om aandacht te hebben voor brandveiligheid.

Uit de brand! maakt jongeren bewust van de gevaren en gevolgen van brand in hun directe omgeving en vergroot daarmee hun zelfredzaamheid. De interactieve lessen stimuleren jongeren na te denken over brandveiligheid en het thema bespreekbaar te maken. De jongeren leren onder andere een brand te voorkomen, te beperken, te bestrijden en medeburgers in veiligheid te brengen.

Student: ‘’Het is interessant om te leren hoe lang/kort je eigenlijk de tijd hebt om jezelf te redden.’’

Inhoud

Uit de brand! bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in de digitale omgeving de Teacher’s Tool. De lessen zijn voor alle niveau’s op het mbo.

Les 1: Voorkomen is beter dan genezen

In de eerste les worden jongeren bewust gemaakt van brandveiligheid in hun alledaagse omgeving. Daarbij wordt ingegaan op het verschil tussen vuur en brand en het ontstaan en voorkomen van brand. Want voorkomen, is beter dan genezen.

Les 2: Help, brand!

In de tweede les wordt ingegaan op brandsituaties: wat moet je wel en niet doen wanneer je slaapkamer in lichterlaaie staat? Daarnaast gaat deze les in op de situatie na brand: wat doe je met slachtoffers, wat kun je kwijtraken en welke waarde hecht je daaraan?

Uit de brand! is in samenwerking ontwikkeld met Brandweer Nederland. Zij hebben als doelstelling om jongeren te informeren als preventie en repressieve brandbestrijding.  Zodat jongeren hun eigen verantwoordelijkheid nemen en participeren in het bewust en gericht omgaan met (brandveiligheids)risico’s. Zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn is een onderdeel van deze burgerparticipatie als het gaat om het zelf voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten en het in veiligheid brengen van mede-burgers.