Topmenu

PlusModule Grenzeloos

PlusModule Grenzeloos

De vluchtelingencrisis, een actueel thema. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het soms moeilijk is te begrijpen wat er nu allemaal aan de hand is. In de media (krantenberichten, Facebook, televisie, etc) wordt er hier veel over gepraat. Allemaal nemen we deze informatie tot ons en vormen hier over een beeld. Maar klopt dit beeld wel? De lessen besteden aandacht aan mediawijsheid.

Dit lesmateriaal over vluchtelingen is in opdracht van Vluchtelingenwerk ontwikkeld door Codename Future. De lessenserie is een combinatie van klassikale, groeps- en individuele opdrachten. Het praktische lesmateriaal geeft handvatten om het onderwerp vluchtelingen in de klas bespreekbaar te maken. Het gesprek staat centraal. De school is bij uitstek de plek om in gesprek te blijven over thema’s die gevoelig liggen. Jongeren van verschillende achtergronden komen hier samen en gaan het gesprek met elkaar aan.

Naast het feit dat studenten bewust gemaakt worden van de invloed die media kan hebben, dienen de lessen te leiden tot kennisverbreding, niet per definitie tot meningsverandering. De studenten verkrijgen meer handvaten om hun mening te funderen; waarom ben je voor of tegen? Waarom vind je dat? Studenten verplaatsen zich in anderen en in andere standpunten. Hierdoor oefenen zij met discussiëren en debatteren.

Grenzeloos geeft jongeren inzicht in het beeldvormingsproces over vluchtelingen. Studenten leren het verschil tussen beeldvorming en realiteit.

Inhoud

Grenzeloos bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in de digitale omgeving van Codename Future, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor inloggegevens. De docent leidt de studenten door verschillende opdrachten heen aan de hand van de digibordles. Bij elke les wordt een verdiepende thuisopdracht aangeboden die de basis vormt van de volgende les.

De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Feit of fabel?

Deze les opent het gesprek over beeldvorming. Wat laten sociale media en kranten zien over vluchtelingen? Wat doet dat met jou als kijker/lezer? In het tweede deel van de les gaan de studenten zelf een feitenonderzoek doen. Hoe zit het nou echt? De leerlingen sluiten deze les af met de instructie voor een thuisopdracht. Ze gaan onderzoeken of het makkelijk is om rond te komen als vluchteling in een AZC in Nederland.   

Les 2 – Hoe is het om te vluchten?

Het is misschien wel een onmogelijk opgave om in te beelden hoe het is om te vluchten. Toch wordt in deze les aandacht besteed aan meer begrip. Studenten leren wat er precies in Syrië aan de hand is en beantwoorden vragen als: Waarvoor zou jij zelf vluchten? De studenten luisteren naar het vluchtverhaal van een leeftijdsgenoot die nu studeert op het ROC Mondriaan. Tot slot verdiepen de studenten zich in het asielbeleid. Hoe werkt dat? Hoe lang duurt het en welke mogelijkheden zijn er voor asielzoekers? In de thuisopdracht werken de studenten het scenario ‘toegewezen verzoek’ uit.

Les 3 – Als ik de baas van Nederland ben…

De laatste les opent de discussie over hoe het anders zou kunnen in Nederland. Studenten kijken filmpjes van bijvoorbeeld Lange Frans en Fun-X en leren daarbij hoe ‘Nederland’ denkt over vluchtelingen. Studenten gebruiken de kennis uit de afgelopen twee lessen om zelf een plan te maken voor de politiek. Wat zou jij doen als je de baas van Nederland was? Ze maken een stappenplan en schrijven een politieke pitch.

De PlusModule Grenzeloos is in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland ontwikkeld. VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Het is van belang dat jongeren in Nederland leren verder te kijken dan de informatie die verteld wordt over vluchtelingen in de media.

vluchtelingen

Er is ook lesmateriaal over vluchtelingen beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over Op de vlucht!