Topmenu

PlusModule Online Schulden

PlusModule Online Schulden

Financiële educatie is een thema dat hoog op de agenda staat. De maatschappij verandert en dat vraagt steeds meer van de burger. De twee lessen Online Schulden zijn mogelijk gemaakt door Fonds 21 en ontwikkeld door Codename Future.

Steeds meer komt de verantwoordelijkheid wat betreft financiën bij de burger te liggen en de verleidingen zijn groot. Zo neemt bijvoorbeeld de mogelijkheid om 24 uur per dag spullen te kopen toe met online shoppen. Ook worden financiën steeds meer via internet gedaan. Maar hoe houd je al die mails, berichten en online rekeningen op orde? En hoe ga je om met verleidingen, zoals mails met ‘laatste kans, koop nu!’? Niet alleen kennis, maar vooral ook de houding en bewustwording rondom geld zijn hierbij belangrijk. Gedrag blijkt een belangrijke rol te spelen bij het risico op het ontstaan van financiële problemen.

De lessen maken je bewust van je online uitgaven en financiën. Dit om te voorkomen dat je daarmee in de schulden kan komen. De jongeren onderzoeken onder andere de verschillende betaalmethoden en maken kennis met online verleidingen en gevaren. Daar komen ook 21- eeuwse vaardigheden en mediawijsheid bij kijken.

“Online shoppen. Heerlijk vanuit je luie stoel spullen bestellen en dat kan de hele dag door! De 24/7 economie lijkt heerlijk, maar er zijn ook nadelen.”

Inhoud

Online Schulden bestaat uit een digitaal invulbaar werkblad en digibordlessen, die te vinden zijn in de digitale omgeving van Codename Future, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor inloggegevens. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – 24/7 Shoppen

Deze eerste les gaat in op het 24/7 online kunnen kopen. En als je online koopt, hoe en wanneer betaal je dan? Als je kleding hebt besteld en het uit de doos haalt, is het dan al van jou? Je onderzoekt de voor- en nadelen van online shoppen en de verschillende betaalmethoden. Ben je gevoelig voor verleidingen als advertenties, dan vergroot dit de kans op schulden. Hoe zou jij jongeren hier tegen beschermen?

Les 2 – Goed geregeld

De tweede les gaat in op hoe je online overzicht over je financiën houdt. Wat zijn jouw online uitgaven? Heb je overzicht? Wat kan je kopen? En wat gebeurd er als je rekeningen niet betaalt en hoe los je dat op? Als we pinnen geven we meer uit dan als we contant betalen. Steeds meer betalen we digitaal. Onze rekeningen en post krijgen we digitaal. Hoe houd jij het overzicht?

Impactmeting

Om er achter te komen in hoeverre de lessen de jongeren financieel bewust en zelfredzaam maken zullen de studenten op interactieve wijze (in de Teacher’s Tool) een impactmeting doen. Niet alleen docenten en leerlingen krijgen hiermee inzicht, maar ook kan Codename Future hiermee deze module en financiële educatie in het algemeen verbeteren.

Lespakket financiële educatie

Online Schulden is ontwikkeld met Fonds 21 en onderdeel van de samenwerking met de Nederlandse vereniging van Banken (NVB). Wij hechten groot belang aan financiële educatie, zodat jongeren verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.