Topmenu

PlusModule Radicaal Ideaal

PlusModule Radicaal Ideaal

Radicalisering, extremisme, discriminatie. Het nieuws staat er vol mee. Dagelijks worden er berichten vrijgegeven over aanslagen, extremistische organisaties en multiculturele spanningen, ook in Europa. Om jongeren over deze onderwerpen na te laten denken, hebben wij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de PlusModule Radicaal Ideaal ontwikkeld. Een leerzame module die jongeren kritisch laat kijken naar idealen, ongelijkheid en de rol van de media hierin.

Wat Radicaal Ideaal doet? Radicaal Ideaal stimuleert jongeren om na te denken over verschillende soorten idealen en overtuigingen: wat houden zij in en waar komen zij vandaan? Ook kijken jongeren kritisch naar de rol van de media in het overbrengen van nieuws.

“Radicaliseren betekent super veel schijt hebben aan dingen, dan met onnodig geweld” – Student ROC Mondriaan

Inhoud

Radicaal Ideaal bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in onze digitale omgeving, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor de inloggegevens. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Zijn we allemaal gelijk?

Hoe buig je frustraties om naar iets positiefs? En wat weet jij over gelijkheid en ongelijkheid? In deze les worden verhalen en hindernissen van verschillende mensen uit de geschiedenis behandeld. Studenten leren over mensen die opkomen voor hun idealen en welke veerkracht zij hiervoor tonen.

Les 2 – Idealen

Wanneer gaat het naleven van een ideaal te ver? Studenten leren in deze les over verschillende wetten en wanneer je de grenzen van die wetten opzoekt. Ook wordt er dieper in gegaan op het proces van radicalisering.

Les 3 – Kritisch omgaan met media

Zijn jouw studenten bewust van de rol van de media? Na deze les wel! Studenten gaan aan de slag met hun eigen mediagebruik en leren welke filters er in de media worden ingezet. Daarnaast leren studenten hoe ze kunnen verifiëren of een foto wel bij een bepaald nieuwsitem hoort.

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen wij jongeren uitdagen om kritisch te kijken naar thema’s waar jongeren een bevooroordeelde en soms onjuiste mening over hebben. Door kritisch te kijken naar de geschiedenis, de wetten en begrippen, leren jongeren deze thema’s anders te bekijken. Tijdens de les gaan zij in gesprek over deze onderwerpen. Op die manier leren zij over de mening van anderen en over hoe zij een compromis kunnen sluiten of een nieuwe denkwijze kunnen aanvaarden.

Wil jij deze onderwerpen ook met jouw studenten bespreken? Vraag deze gratis PlusModules dan snel aan!