Topmenu

PlusModule Radicaal Ideaal

PlusModule Radicaal Ideaal

Radicalisering, extremisme en discriminaties zijn thema’s die steeds vaker terugkomen op de politieke en maatschappelijke agenda. In het nieuws lijkt gaat het vaak over aanslagen, extremistische organisaties en multiculturele spanningen. Aangezien deze berichtgeving steeds vaker over aanslagen in Europa gaan, wordt dit steeds minder vaak een ‘een ver van je bed show’. De drie lessen van Radicaal Ideaal zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om jongeren kritisch te laten kijken naar idealen, ongelijkheid en de rol van de media hierin.

Radicaal Ideaal stimuleert jongeren na te denken over verschillende soorten idealen en overtuigingen die er zijn en waar deze vandaan komen. Ook wordt er van de jongeren verwacht kritisch te kijken naar de rol die de media speelt in het overbrengen van nieuws.

“Radicaliseren betekent super veel schijt hebben aan dingen, dan met onnodig geweld” – Student ROC Mondriaan

Inhoud

Radicaal Ideaal bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in de digitale omgeving van Codename Future, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor de inloggegevens. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Zijn we allemaal gelijk?

Deze les gaat over gelijkheid en ongelijkheid en over hoe je frustraties ombuigt naar iets positiefs.
De verhalen en hindernissen van verschillende mensen uit de geschiedenis worden behandeld, die laten zien dat mensen opkomen voor hun idealen en welke veerkracht zij hiervoor toonde.

Les 2 – Idealen

Deze les gaat over idealen. Wanneer gaat het volgen van een ideaal te ver? Jongeren leren over verschillende wetten en wanneer je de grenzen hiervan opzoekt. Ook wordt er dieper in gegaan op het proces van radicalisering.

Les 3 – Kritisch omgaan met media

Deze les gaat over de rol die de media speelt. Studenten gaan aan de slag met hun eigen mediagebruik en leren welke filters er in worden gezet in de media. Daarnaast leren studenten hoe ze kunnen verifiëren of een foto wel bij dat nieuwsitem hoort.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Codename Future willen jongeren uitdagen kritisch te kijken naar thema’s waar jongeren een bevooroordeelde en soms onjuiste mening over hebben. Door kritisch te kijken naar de geschiedenis, de wetten en begrippen leren jongeren deze thema’s anders te bekijken. Tijdens het gesprek in de klas over dit onderwerp leren studenten over de meningen van anderen, hoe zij hier over denken en waar de ruimte is om een compromis te sluiten of nieuwe denkwijzen te aanvaarden.

Wil jij ook met jouw studenten aan de slag om deze thema’s bespreekbaar te maken? Bestel deze gratis PlusModules dan snel!