Topmenu

PlusModule Schuldbewust

PlusModule Schuldbewust

Financiële educatie is een thema dat hoog op de agenda staat. De maatschappij verandert en dat vraagt steeds meer van de burger. Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen vergroten de kans op financiële problemen. De top 3 schulden onder jongeren zijn de ziektekostenverzekering, DUO en betalingsachterstanden.

Om te voorkomen dat jongeren in de problematische schulden raken is het belangrijk ze gericht te informeren over de risico’s, in te spelen op het gedrag en de competenties die nodig zijn om de financiën op orde te houden en voorbereid te zijn op de life-events (grote gebeurtenissen in een leven, zoals, trouwen, huis kopen etc.) in hun leven. Preventie is daarom zeker voor jongeren belangrijk om betalingsproblemen te voorkomen. Hoe eerder geldproblemen zichtbaar worden, hoe makkelijker ze zijn op te lossen.

De PlusModule Schuldbewust leert jongeren ervaren wat het op orde houden van je financiën inhoudt en hoe je omgaat met veranderende leefomstandigheden. Je gaat aan het werk, op jezelf wonen en je moet je zorgverzekering regelen.

De twee lessen Schuldbewust zijn mogelijk gemaakt door Rabobank Foundation en ontwikkeld door Codename Future. Omdat de houding en financiële vaardigheden van jongeren invloed hebben op het ontstaan van problemen ligt focus in schuldbewust op drie belangrijke vaardigheden (volgens het Nibud); in kaart brengen, verantwoord besteden en vooruitkijken.

“Een substantieel deel van de mbo’ers (1 op de 5) vindt dat hij of zij vaak of altijd geld te kort komt. 15 procent van alle MBO-studenten vindt zelfs dat hij een financieel probleem heeft. Van alle mbo’ers heeft 21% geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO. De lenende mbo-student heeft gemiddeld € 3.681 euro schuld. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld zelfs € 4.854 euro. Voor uitwonende mbo’ers is dit zelfs € 6.445 euro, voor thuiswonende studenten ‘slechts’ € 3.841 euro.” 

bron: Nibud onderzoek MBO, 2015

Inhoud

Schuldbewust bestaat uit een digitaal invulbaar werkblad en digibordlessen die te vinden zijn in de digitale omgeving van Codename Future, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor inloggegevens. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Eigen schuld?

De eerste les gaat in op de uitgaven van jongeren en studenten onderzoeken de oorzaken en gevolgen van schulden. Geld uitgeven is makkelijk, maar soms kom je geld tekort. Je komt in de schulden als je niet op tijd kan terugbetalen. Het is daarom belangrijk om je eigen financiën in kaart te hebben en verantwoord te besteden. Studenten kijken naar de schuldensituatie van andere jongeren. Zij onderzoeken de oorzaken van schulden, wanneer een schuld problematisch wordt en de gevolgen van schulden.

Les 2 – Zelf regelen

In de tweede les gaan de studenten oefenen hoe je uit een schuldensituatie kunt komen. Zij maken een overzicht van de schulden, inkomsten en uitgaven van een leeftijdsgenoot. Zo ervaren zij hoe je een financieel overzicht maakt en hoe je uit de schulden komt. Sommige veranderingen in leefomstandigheden hebben invloed op je financiële situatie. Als je op jezelf gaat wonen, wat kost dat dan? Dat gaan de studenten onderzoeken.

Schuldbewust bevat ook twee thuisopdrachten waar studenten zelf aan de slag kunnen gaan met hun eigen situatie.

Impactmeting

Om er achter te komen in hoeverre de lessen de jongeren financieel bewust en zelfredzaam maken zullen de studenten op interactieve wijze (in de Teacher’s Tool) een impactmeting doen. Niet alleen docenten en leerlingen krijgen hiermee inzicht, maar ook kan Codename Future hiermee deze module en financiële educatie in het algemeen verbeteren.

Lespakket financiële educatie

Schuldbewust is ontwikkeld met de Rabobank Foundation en onderdeel van de samenwerking met de Nederlandse vereniging van Banken (NVB). Wij hechten groot belang aan financiële educatie, zodat jongeren verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.