Topmenu

Snel Verdiend

PlusModule Snel Verdiend

Financiële educatie is een thema dat hoog op de agenda staat. De maatschappij verandert en dat vraagt steeds meer van de burger. De drie lessen van Snel Verdiend voor het mbo zijn in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontwikkeld door Codename Future. In samenwerking met de NVB hebben wij al eerder lesmateriaal over financiën gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Snel verdiend is speciaal ontwikkeld voor het mbo, omdat deze jongeren geacht worden eerder financieel zelfstandig te zijn dan hun leeftijdsgenoten.

Snel Verdiend leert jongeren op een praktische en actieve manier omgaan met geld en hun financiële verantwoordelijkheden en stimuleert om een financieel plan te maken voor de toekomst. Hiermee zullen zij zelfredzaam zijn en komen zij minder vaak in financiële problemen.

“Wie zichzelf op financieel gebied goed weet te redden, heeft meer vrijheid en autonomie om eigen keuzes te maken“.

Steeds meer komt de verantwoordelijkheid wat betreft financiën bij de burger te liggen en de verleidingen zijn groot. Zo neemt bijvoorbeeld de mogelijkheid om 24 uur per dag spullen te kopen toe met online shoppen. Niet alleen kennis, maar vooral ook de houding en bewustwording rondom geld zijn hierbij belangrijk. In de lessen leren jongeren op welke manier zij op een makkelijke manier aan inkomsten kunnen komen en hoe ze op een slimme en veilige manier geld kunnen uitgeven. Dat is Snel verdiend!

Inhoud

Snel verdiend bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in de digitale omgeving van Codename Future, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor inloggegevens. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Mijn Geld

Deze les gaat over inkomsten. Hoe kom je aan geld? Studenten volgen een aantal stappen om aan inkomsten te komen en zo een gezonde financiële situatie op te bouwen. Een eerste stap is een balans opmaken, daarna kijken zij naar belasting, toeslagen, studiefinanciering, etc.

Les 2 – Besparen door slimme en veilige keuzes

Deze les gaat over uitgaven. Door slimme en veilige keuze te maken is het mogelijk om geld te besparen. Dat is dus Snel verdiend! Studenten bekijken hoe zij dit kunnen doen en krijgen verschillende tips om geld te besparen. Ook kijken zij naar hun koopgedrag en de invloed van reclame hierop.

Les 3 – Voorbereid zijn op de toekomst

Deze les gaat over de financiële toekomst en het financieel plan. Studenten kijken naar wat hun dromen zijn voor de toekomst en maken een concreet financieel plan hoe zij deze willen bereiken. Daarbij worden zij er bewust van dat keuzes en gebeurtenissen invloed hebben op de toekomst en dat zij rekening moeten houden met risico’s. Daarnaast kijken studenten in hoeverre zij schuldgevoelig zijn.

De NVB en Codename Future willen graag weten in hoeverre de lessen Snel Verdiend de jongeren financieel bewust en zelfredzaam maken. Daarom zullen de studenten op interactieve wijze een impactmeting doen. Verschillende competenties worden gemeten, waaronder: weerbaarheid, zelfstandigheid/verantwoordelijkheid, het lange termijn denken en financiële geletterdheid. Docenten en leerlingen krijgen hiermee inzicht en Codename Future en de NVB kunnen hiermee in de toekomst Snel Verdiend en financiële educatie in het algemeen verbeteren.