Topmenu

De maatschappij dat ben JIJ – niveau 1-2

21,95 incl. BTW

Beschrijving

De maatschappij dat ben JIJ – niveau 1-2

 

De maatschappij dat ben JIJ is de methode voor Burgerschap in het mbo voor Entree en niveau 2. Het methodeboek biedt structuur voor inhoud en vorm van de lessen burgerschap en biedt inhoud voor ruim 35 lesuren waarin je kunt variëren in werkvormen die klassikaal, zelfstandig of in groepjes worden uitgevoerd. In de methode gaan jongeren aan de slag met kritische denkvaardigheden. Ze leren hoe ze zich kunnen verplaatsen in anderen of hoe een overtuiging tot stand komt. De methode bestaat uit vier dimensies: de sociaal-maatschappelijke, de politiek-juridische, de economische en de vitale dimensie. Elke dimensie sluit af met een portfolio-opdracht en reflectie op de ontwikkeling van de kritische denkvaardigheden. Jongeren verzamelen hiermee bewijsstukken voor een portfolio.

Het ISBN nummer voor schooljaar 2019-2020 is: 978-94-92620-11-8

De kosten voor De maatschappij dat ben JIJ – niveau 1-2 bedragen € 21,95 inclusief btw, exclusief verzendkosten.