Op de vlucht! – lespakket over vluchtelingen

Veel mensen zijn op de vlucht, ontheemd of op zoek naar asiel. Regelmatig verschijnen hierover dan ook berichten in het nieuws. Door al deze nieuwsberichten kan het beeld over vluchtelingen beïnvloed worden, maar het is lastig om te weten wat nu waar is en wat niet. Wat is nu precies een vluchteling? Waarom vluchten mensen en voor welke keuzes komen ze dan te staan? In deze lessen denken leerlingen na over de situatie van vluchtelingen.

Dit lespakket is ontwikkeld in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland stelt het lespakket ‘Op de vlucht!’ kosteloos beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Het lespakket is beschikbaar in drie versies: havo/vwo bovenbouw, havo/vwo onderbouw en vmbo.

Voor het mbo is de module ‘Grenzeloos’ ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie daarover.

Inhoud

Het lesmateriaal bestaat uit digibordlessen: interactieve presentaties die speciaal ontwikkeld zijn voor de docent. De digibordlessen introduceren het onderwerp, bevatten filmpjes, stellingen en vragen die allen aanzet geven tot het nadenken over, en bespreken van, de situatie van vluchtelingen.

Ieder pakket omvat:

  • drie digibordlessen van ieder circa 50 minuten;
  • werkbladen met verwerkingsopdrachten;
  • een docentenhandleiding met lesdoorloop en lesdoelen

Les 1: Leven in onveiligheid

Mensen kiezen er niet voor om te vluchten. Er moet heel veel gebeurd zijn voordat iemand besluit zijn thuis te verlaten. Wat die redenen kunnen zijn wordt in deze les uitgelegd; daarbij leren leerlingen over migratie en vluchtmotieven. Leerlingen worden zich bewust van de feiten over vluchtelingen en kunnen deze feiten inzetten om hun mening (opnieuw) te vormen. Daarnaast leren ze dat het iedereen kan overkomen om te vluchten: zo ook Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten vluchten.

 Les 2: Leven op de vlucht

Op het moment dat mensen genoodzaakt zijn te vluchten uit hun land, staat hen een lange, zware weg te wachten. In deze les leren leerlingen over de gevaren die vluchtelingen tegenkomen als ze hun land uit vluchten. Wat nemen vluchtelingen mee? Gaan ze naar Europa of blijven ze in steden of vluchtelingenkampen in de regio? Het wordt duidelijk voor welke keuzes vluchtelingen komen te staan en leerlingen proberen zichzelf hierin te verplaatsen.

 Les 3: Leven in veiligheid

Eenmaal aangekomen in Nederland wachten er andere uitdagingen voor vluchtelingen. In deze les zal duidelijk worden wat erbij komt kijken om asiel aan te moeten vragen en wat de rol is van VluchtelingenWerk. Ook zal er ingegaan worden op de reacties in Nederland omtrent de komst van vluchtelingen en hoe het leven als vluchteling in Nederland kan zijn. Wat vinden de leerlingen er zelf van als er vluchtelingen naar Nederland komen?

De lessen omvatten alle drie thema’s die op elkaar aansluiten om een goed beeld te vormen van de situatie van vluchteling. Alle lessen zijn ook los inzetbaar. De focus ligt bij alle lessen op het gesprek in de klas.

 

vluchtelingenwerk Nederland - verdiepend lesmateriaal - mbo

VluchtelingenWerk Nederland

Dit lesmateriaal wordt aangeboden door VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie begeleidt vluchtelingen en asielzoekers tijdens de asielprocedure en bij hun integratie. De medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zien in de praktijk dat het vluchtelingenvraagstuk een lastig onderwerp is waarover veel onwetendheid bestaat. Met dit actuele lespakket kun je leerlingen bijspijkeren, waarmee zij een genuanceerde mening kunnen vormen.