PlusModule Schuldbewust

De top 3 schulden onder jongeren? Ziektekostenverzekering, DUO en betalingsachterstanden. Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen vergroten de kans op financiële problemen. Om te voorkomen dat jongeren in diepe schulden terechtkomen, is het belangrijk om hen goed te informeren over risico’s, gedrag en life-events. Hoe eerder geldproblemen zichtbaar worden, hoe makkelijker ze zijn op te lossen.

De PlusModule Schuldbewust leert jongeren hoe zij hun financiën op orde krijgen. Ook leren zij hoe zij moeten omgaan met verschillende soorten veranderende leefomstandigheden, zoals werk, zelfstandig wonen en een zorgverzekering regelen.

De twee lessen Schuldbewust zijn mogelijk gemaakt door Rabobank Foundation en door ons ontwikkeld. Omdat de houding en financiële vaardigheden van jongeren invloed hebben op het ontstaan van problemen, ligt de focus in Schuldbewust op drie (volgens het Nibud) belangrijke vaardigheden: in kaart brengen, verantwoord besteden en vooruitkijken.

“Een substantieel deel van de mbo’ers (1 op de 5) vindt dat hij of zij vaak of altijd geld te kort komt. 15 procent van alle MBO-studenten vindt zelfs dat hij een financieel probleem heeft. Van alle mbo’ers heeft 21% geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO. De lenende mbo-student heeft gemiddeld € 3.681 euro schuld. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld zelfs € 4.854 euro. Voor uitwonende mbo’ers is dit zelfs € 6.445 euro, voor thuiswonende studenten ‘slechts’ € 3.841 euro.” 

Inhoud

Schuldbewust bestaat uit een digitaal invulbaar werkblad en digibordlessen die te vinden zijn in onze digitale omgeving, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor inloggegevens. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Eigen schuld?

Geld uitgeven is makkelijk, maar soms kom je geld tekort. Hoe dat kan? Je komt in de schulden als je niet op tijd kan terugbetalen. In deze eerste les onderzoeken studenten de oorzaken van schulden, wanneer een schuld problematisch wordt en de gevolgen van schulden.

Les 2 – Zelf regelen

Hoe maak je een financieel overzicht en hoe kom je uit de schulden? Dat leren studenten in deze tweede les! In deze les gaan studenten oefenen hoe je uit een schuldensituatie kunt komen, door een overzicht van de schulden, inkomsten en uitgaven van een leeftijdsgenoot te maken. Daarnaast leren zij over veranderingen in leefomstandigheden: als je op jezelf gaat wonen, wat kost dat dan? Dat gaan de studenten onderzoeken!

Schuldbewust bevat ook twee thuisopdrachten waar studenten zelf aan de slag kunnen gaan met hun eigen situatie.

Impactmeting

Om erachter te komen in hoeverre de lessen de jongeren financieel bewust en zelfredzaam maken, zullen de studenten op interactieve wijze (in de Teacher’s Tool) een impactmeting doen. Niet alleen docenten en leerlingen krijgen hiermee inzicht, maar ook wij kunnen met de resultaten aan de slag. Aan de hand van de resultaten kunnen wij namelijk deze module en financiële educatie in het algemeen verbeteren.

Nederlandse Vereniging van Banken

Schuldbewust is ontwikkeld met de Rabobank Foundation en onderdeel van de samenwerking met de Nederlandse vereniging van Banken (NVB). Wij hechten groot belang aan financiële educatie, zodat jongeren verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.