PlusModule Sterk aan het werk!

In samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) hebben wij de PlusModule Sterk aan het werk! ontwikkeld. Dit programma wil jongeren meer inzicht, vaardigheden en verantwoordelijkheid binnen hun werkzame leven geven. Het programma bestaat uit twee lessen. De eerste les geef je zelf in de klas met het kant-en-klare materiaal van Codename Future en de tweede les wordt verzorgd door de FNV.

Werknemers hebben naast plichten ook veel rechten. Veel studenten weten niet wat hun rechten zijn op het werk. Als studenten dit weten, staan ze sterker in hun schoenen. Codename Future wil jongeren voorbereiden op een actieve rol in de samenleving. Ook onze samenwerkingspartner de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) wil jongeren ondersteunen en helpen bij het versterken van hun positie op het werk en in de samenleving. Ze willen studenten laten opkomen voor hun rechten door hen te informeren over het werk op de werkvloer, arbeidsverhoudingen, rechten en plichten, veiligheid en gezondheid.

Na de PlusModule Sterk aan het werk! weten studenten beter hoe ze om kunnen gaan met situaties omtrent salaris, vakantiedagen, ziekte, ontslag, etc. Daarmee leren ze om voor zichzelf op te komen als hun rechten op het werk niet worden nageleefd.Dat hoeven ze niet alleen te doen: ze kunnen ook de hulp van een vakbond inschakelen. De lessen zijn een verdieping op zowel de lessen Loopbaan als de lessen Burgerschap, waarin al aandacht wordt besteed aan werk en vakbonden. Zo kunnen wij studenten écht helpen met het versterken van hun positie op het werk.

“Ik schrik ervan wat er speelt bij mijn studenten, dit wist ik niet”

Inhoud

Sterk aan het werk! bestaat uit twee lessen:

De lessen zijn beschikbaar in vier versies:

  • Niveau 1-2
  • Niveau 3-4 leerjaar 1-2
  • Niveau 3-4 leerjaar 3-4
  • BBL

Les 1 – Mijn rechten en plichten – Codename Future (60 min.)

In de eerste les onderzoeken de studenten ‘Wat zijn mijn rechten en plichten op het werk?’. Ze kunnen voorbeelden geven van rechten en plichten van werknemers en werkgevers op het gebied van verschillende thema’s (werktijden, veiligheid, ziekte, loon, etc.) en weten wat hun rechten als werknemer zijn. Wat zou jij doen als je rechten worden geschonden?

Les 2 – Wat kan een vakbond voor mij doen? – FNV (75 min.)

De tweede les draait om de vakbond en de cao. Studenten zoeken uit wat een vakbond is en doet én voor ze kan betekenen (ook in de toekomst).  Ook weten ze wat een cao is en hoe deze tot stand komt. Is lid zijn van een vakbond nodig, voor jou?