PlusModule Uit de brand!

Brand kan iedereen overkomen en kan overal uitbreken. Snacks frituren of het opladen van je telefoon kunnen brand veroorzaken. Wanneer een brand ontstaat, kan deze zich razendsnel ontwikkelen. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. Weten jouw studenten hoe zij met brand om moeten gaan? Nee? Dan is het belangrijk om aandacht te schenken aan brandveiligheid.

In samenwerking met Brandweer Nederland hebben wij daarom Uit de brand! ontwikkeld. Uit de brand! maakt jongeren bewust van de gevaren en gevolgen in hun directe omgeving. De interactieve lessen stimuleren jongeren na te denken over brandveiligheid en het thema bespreekbaar te maken. De jongeren leren onder andere een brand te voorkomen, te beperken, te bestrijden én om medeburgers in veiligheid te brengen.

Student: ‘’Het is interessant om te leren hoe lang/kort je eigenlijk de tijd hebt om jezelf te redden.’’

Inhoud

Uit de brand! bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in onze digitale omgeving, de Teacher’s Tool. De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1: Voorkomen is beter dan genezen

Wat is vuur en wat is brand? En hoe voorkom je brand? Daar gaat deze eerste les over! In de eerste les worden jongeren bewust gemaakt van brandveiligheid in hun directe omgeving. Daarbij wordt ingegaan op het verschil tussen vuur en brand. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe een brand ontstaat en hoe je een brand kunt voorkomen. Want voorkomen, is beter dan genezen!

Les 2: Help, brand!

Wat moet je wel en niet doen wanneer je slaapkamer in lichterlaaie staat? In deze tweede les wordt ingegaan op verschillende brandsituaties. Daarnaast gaat deze les in op de situatie na brand: wat doe je met slachtoffers, wat kun je kwijtraken en welke waarde hecht je daaraan?

Uit de brand! is ontwikkeld in samenwerking met Brandweer Nederland. Brandweer Nederland wil jongeren informeren over brandbestrijding: hoe voorkom je brand en hoe onderdruk je een brand? Op die manier leren jongeren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te participeren in het bewust en gericht omgaan met (brandveiligheids)risico’s. Het resultaat? Zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn als het gaat om het zelf voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten en het in veiligheid brengen van medeburgers.

brandweer nederland - verdiepend lesmateriaal - mbo