Topmenu

Het nieuwe puberbrein

Puberbrein

Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten

Wat beweegt jongeren en hoe krijg je ze in beweging? Deze vragen hebben Huub Nelis en Yvonne van Sark onderzocht en gebundeld in een boek. De eerste versie kwam tien jaar geleden uit, maar aangezien de jongeren en de maatschappij constant veranderen, was het tijd voor een nieuwe versie: Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten.

Wat is er anders aan de nieuwe uitgave?

Het brein mag dan nog wel precies hetzelfde zijn, de omgeving is in tien jaar flink veranderd: jongeren verlaten vaker met diploma een opleiding en scholen begeleiden jongeren steeds meer op het gebied van loopbaanoriëntatie. Ook beginnen jongeren steeds later met alcohol en drugs, mede doordat de overheid strenger is geworden; denk aan de NIX18 campagne. Daarnaast is hersenonderzoek onder jongeren verder uitgebreid. Tien jaar geleden was er nog weinig bekend rondom de hersenen van pubers, maar in de afgelopen jaren is deze kennis en kunde enorm gegroeid. Uiteindelijk komt het allemaal goed: “Gaandeweg wordt het gedrag van jongeren complexer en soms verstandiger, leren ze een evenwicht te vinden tussen impulsen, verlangens, doelstellingen, eigenbelang, regels, normen en zelfs onbaatzuchtigheid.”

Puberbrein – wat is dat?

Sommige feiten zijn gewoon hetzelfde gebleven. Zo ook het feit dat het puberbrein door ontwikkelt tot 25 jaar. Dit leidt ertoe dat jongeren grillig kunnen zijn in hun gedrag: de ene dag zijn ze heel verstandig, de volgende dag zeer emotioneel. Risico’s nemen en exploreren hoort bij de adolescentie. In combinatie met het feit dat jongeren constant op zoek zijn naar kicks, kan dit zorgen voor risicovolle situaties, maar ook mooie kansen! Doordat jongeren de risico’s niet zorgvuldig afwegen, ervaren zij wat het is om los te komen van hun veilige nest en leren zo zelfstandig te zijn. Het zorgt er voor dat jongeren op zoek gaan naar nieuwe ervaringen, naar onafhankelijkheid, naar hun rol binnen een groep – ze leren zichzelf en hun omgeving beter kennen.

Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten bekijkt de ontwikkelingen van jongeren vanuit verschillende oogpunten: de opvoeding, het onderwijs en de peergroup. Er wordt stilgestaan bij jongeren en hun mediagedrag, wat de grootste verleiders zijn, maar ook het maken van een studiekeuze, hun voorbereiding op de arbeidsmarkt en hoe de jongeren in de maatschappij staan. Het boek sluit dan ook goed aan bij waar docenten zich in het mbo-onderwijs mee bezig houden op het gebied van loopbaan en burgerschap. Het staat vol met wetenschappelijke inzichten en praktische tips die jij als docent direct kunt toepassen.

Lezing stranddag 2019Puberbrein

Dit boek past goed bij de denkwijze van Codename Future hebben en daarom hebben wij Huub Nelis (tevens een oud-Codenamer) ook gevraagd een lezing te geven over het puberbrein bij onze jaarlijkse stranddag. Op donderdag 13 juni kwamen tientallen docenten en andere genodigden uit het hele land samen om het jaar af te sluiten. Met een leuke en interessante lezing van Huub over zijn belangrijkste bevindingen met betrekking tot het puberbrein, en achteraf een gezellige borrel om na te spreken over het thema.

Tipje van de sluier

Om je alvast op weg te helpen met wat wijsheden uit het boek, hebben wij een aantal tips voor je verzameld. Zo blijkt uit onderzoek dat jongeren zich vaak overvraagd voelen. Ze hebben behoefte aan kaders en sturing, terwijl ze juist veel vrijheid en keuzemogelijkheden krijgen. Bied jij kaders en structuur in de klas? Nog één laatste quote van het nieuwe puberbrein binnenstebuiten: “Het belangrijkste advies in je relatie met jongeren: neem ze serieus! Zoek ze op, stap in hun wereld, ga mee in hun denken. Alleen dan kun je ze begrijpen en bereiken. En met een relevant verhaal, blijken ze verrassend open te staan voor wat hun wereld kan verrijken.”

Het boek ‘het nieuwe puberbrein binnenstebuiten’ is verkrijgbaar bij verschillende (online) verkooppunten en boekhandels.

, ,