Topmenu

reflecteren -300x300

Reflecteren

Reflecteren is onderdeel van elke methode

In onze geüpdatete methoden voor het schooljaar 2019-2020 staat reflecteren nog meer centraal. Door middel van terugkijken en reflecteren op opdrachten en situaties leren studenten meer over zichzelf en hun ontwikkeling.

In de methode Werken aan je Toekomst, De maatschappij dat ben JIJ en Ondernemend Gedrag zijn er vier stappen die de studenten doorlopen om te reflecteren. We zullen deze stap voor stap doornemen.

STAP 1 – De basis

Studenten reflecteren op de basisprincipes per methoden. Voor Werken aan je Toekomst zijn dat de loopbaancompetenties, waarbij een nieuwe rubrics wordt toegevoegd. In samenwerking met Adri Pijnenburg hebben we de loopbaancompetenties omgezet in een rubric. Middels verschillende gradaties kunnen studenten eenvoudiger hun eigen vaardigheden inschatten.

Loopbaanrubrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De maatschappij dat ben JIJ reflecteren de studenten op de vier burgerschapsdimensies.
Voor het keuzedeel Ondernemend gedrag reflecteren de studenten per skill.

STAP 2 – Verdieping

Tijdens de verdieping gaan de studenten reflecteren op de verkregen inzichten of vaardigheden die centraal staan. Als reflectie voor Loopbaan schrijven de studenten op welke inzichten ze hebben gekregen omrent hun loopbaankeuzes. Voor burgerschap reflecteren studenten op de kritische denkvaardigheden. Voor Ondernemend gedrag worden de studenten uitgedaagd om na te denken over de dingen die ze hebben geleerd over de werkprocessen in de specifieke skill.

STAP 3 – Ontwikkelscan

De ontwikkelscan is een effectief instrument om de groei en ontwikkeling van studenten te meten. De ontwikkelscan wordt aan het begin van de methode gedaan om de beginsituatie van de student te meten. Na elk hoofdstuk, dimensie of skill vullen studenten nog een keer één deel van de meting in. Dat is de eind-situatie van de student. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt waar de groei op het gebied van gedrag, houding en kennis zichtbaar is. Je kunt er ook voor kiezen om één na-meting te doen aan het eind van de methode, in plaats van na elk hoofdstuk een deel van de vaardigheden te meten.

STAP 4 – Reflecteren op een situatie

Voorheen konden studenten aan het eind van elk hoofdstuk, dimensie of skill reflecteren door middel van de STARR reflectie. Nieuw in het schooljaar 2019-2020 is de Korthagen-methode. Een alternatieve reflectiemethode die bestaat uit vijf stappen. Door vijf vragen te beantwoorden leren de jongeren anders te kijken naar een gebeurtenis en hier van te leren.

De STARR methode bestaat uit de vijf pijlers: de situatie, jouw taak, jouw acties, het resultaat en de reflectie daarop. In elke methode mogen de studenten bij stap 4 zelf kiezen voor de STARR reflectie of voor de Korthagen reflectie.

Waarom is reflecteren zo belangrijk?

Jongeren maken veel mee op één dag; ze leren nieuwe dingen en verkrijgen veel indrukken. Door te reflecteren kun je terugkijken naar de situatie en begrijpen wat er is gebeurd óf wat je hebt geleerd. Reflecteren is daarom de basis van ontwikkeling. Als je terugkijkt naar een situatie en nadenkt over wat beter kan, komen worden de ontwikkelpunten snel zichtbaar. Een mooie manier dus om te kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat reflecteren een vast onderdeel is van de methode.

, , , , ,