Topmenu

resultaten #trending

Resultaten #trending Mei

De actualiteitenrubriek #trending behandelt elke twee weken een maatschappelijk actueel thema. Hier lees je de reacties van studenten op de stellingen per les. In mei hebben we daarnaast nog aandacht besteed aan de Europese verkiezingen door middel van een extra lesbrief.

Graag delen we met jou de resultaten. Zo kunnen we jou laten zien wat onze jongeren vinden!

Trending 6 mei: #lachgas

Om zicht te krijgen op het gebruik van lachgas onder onze jongeren hebben wij gevraagd: ‘Heb jij wel eens lachgas gebruikt? 34 procent van de jongeren geeft aan soms wel eens lachgas te gebruiken. 11 procent geeft zelfs aan het regelmatig te gebruiken. 48% van de jongeren geeft aan ‘Nee, mij niet gezien’.

Wanneer we vragen of het verkoop van lachgas op straat verboden moet worden ontstaan er grotere meningsverschillen. 35 procent is het hiermee oneens, omdat mensen het toch wel op straat blijven verkopen. 14 procent is het oneens, omdat het juist handig is op straat. 29% vind dat het verboden moet worden en alleen in de coffeeshop aangeboden moet worden en 22% ziet de verkoop het liefst helemaal verboden worden.

Als we vragen of de jongeren lachgas gevaarlijk vinden geven de meeste jongeren (40%) aan het hier mee eens te zijn, omdat de ‘’meeste jongeren zich niet verdiepen in de gevolgen ervan’’ of omdat onderzoekers de risico’s op langere termijn nog niet weten (21%). 23% van de jongeren antwoord met ‘Nee, af en toe lachgas moet kunnen’ en 17 % met ‘Nee, alcohol is toch ook schadelijk?”

Opvallend is de laatste vraag waar we vroegen wat jongeren zouden doen als ze een van hun vrienden lachgas zien gebruiken. 72 procent geeft aan zich daar niets van aan te trekken en dat diegene dat zelf moet weten. 14% wijst diegene op de risico’s en houd in de gaten of de vriend niet teveel ballonnen neemt. 14% houd in de gaten of hij/zij niet teveel ballonnen neemt.

Lesbrief #Europese Verkiezingen

resultaten #trendingDe meeste jongeren (85%) vinden het stemmen voor het Europees Parlement belangrijk of een beetje belangrijk voor hun toekomst. Als we vragen naar welke onderwerpen zij het meest interessant vinden dan zijn dat ‘reizen, studeren en werken’ (53%), gevolgd door ‘milieu en klimaatverandering’(19%).

Als we vragen aan de jongeren of zij 23 mei gingen stemmen dan zegt 34% dat zij gaan stemmen en 38% ‘ik zie het wel’. 11 % Gaat niet stemmen en 17% mag nog niet stemmen (<18).

Trending 20 mei: #songfestival

Voor onze trending songfestival hebben helaas minder studenten dan verwacht gestemd. Hierdoor is het lastig om de uitslagen te delen. In grote lijnen kunnen we zeggen dat studenten het goed vinden dat het songfestival een niet-politiek evenement is. Tegenstrijdig op de eerste vraag zijn de antwoorden op de tweede vraag ‘de organisatie van het songfestival moet deelnemers toestaan politieke statements te maken’. Daar wordt namelijk verdeeld op gereageerd. Sommige jongeren zijn het daar mee eens, dit terwijl de meeste jongeren bij de eerste vraag aangaven dat het goed is dat het een niet-politiek evenement is.

De meeste jongeren vinden niet dat IJsland gestraft moet worden, en ook niet Madonna. Als er dan toch een straf moet komen vinden de jongeren ‘excuses aanbieden’ de beste straf.

Wij vinden het belangrijk om de resultaten van de actualiteitenrubriek terug te geven aan docenten. Zo kun je in de klas bespreken wat andere jongeren vinden van de stellingen t.o.v. jouw studenten. De nieuwe actualiteisles staat elke twee weken op maandag klaar in de Teacher’s Tool onder het product #trending.