Topmenu

resultaten #trending

Resultaten #trending

Resultaten stellingen actualiteitenrubriek #trending

In september 2018 zijn wij gestart met de #trending. Deze actualiteitenrubriek bespreekt actuele onderwerpen en thema’s uit het nieuws. Dit koppelen wij aan de thema’s en onderwerpen die worden besproken in onze burgerschapsmethode De maatschappij dat ben Jij en loopbaanmethode Werken aan je Toekomst.

De #trending bestaat uit een introductie van het nieuws door middel van een artikel of een filmpje, waarna de docent het item bespreekt in de klas. Studenten stemmen op stellingen om zo het gesprek aan te gaan in de klas. Maar wat vinden de jongeren? Dat vinden wij net zo interessant als jij! En daarom delen wij graag de interessante uitkomsten met jou. Hoe meer de jongeren stemmen, hoe meer wij kunnen vertellen.

De onderwerpen die het best besproken zijn tot nu zijn het ongeval in Oss, de Nashville-verklaring, de bloemen op herdenkingsplek van rapper Feis, de kopschoppers van Tommy uit Spijkenisse en de klimaatspijbelaars die de protestmars liepen door Den Haag.

#Oss

De meeste jongeren (83 %) vinden het terecht dat de juffrouw is ontslagen, maar 56 % vindt dat als zij geen juffrouw was geweest, zij niet ontslagen had hoeven worden. Opvallend is dat op de stelling ‘’mijn uitspraken op sociale media mogen geen invloed hebben op mijn werk’’ de helft reageert met eens en de andere helft oneens. Hier zijn de studenten dus verdeeld over.

#Nashville-verklaring

Studenten vinden dat politici dezelfde vrijheid van meningsuiting mogen hebben. Maar als we kijken naar de resultaten reageren studenten verdeeld op de stelling ‘’Als een politicus de Nashville-verklaring wil ondersteunen, moet hij dit privé houden en niet delen op zijn officiële Twitter-account’’.

#herdenkingsplaats

Vrijwel alle studenten (99%) geven aan dat het respectloos is om bloemen bij een herdenkingsplek weg te halen. Wanneer we deze vraag nuanceren geeft 55% van de studenten aan dat je bloemen altijd moet laten liggen bij een herdenkingsplek, want dat hoort nou eenmaal. Wel geeft 43% van de studenten aan dat alleen als de bloemen verwelken je deze mag weghalen. Interessant is de discussie of het goed is dat dit gefilmd is door een vrouw en dit online heeft gepost. 68% van de jongeren is het hier mee eens.

#kopschoppers

Het bericht van de kopschoppers werd breed door de media opgepakt. Maar krijgen de jongeren dit soort filmpjes wel eens doorgestuurd? Dit verschilt tussen de jongeren, maar 44% krijgt dit soort filmpjes wel eens doorgestuurd. Maar 3% van de studenten stuurt de filmpjes als zij die krijgen altijd door, 27% soms en 70% stuurt dit niet door. De jongeren geven aan de filmpjes te bekijken, omdat zij willen weten wat er aan de hand is. Als zij het filmpje delen doen zij dat in de meeste gevallen omdat het schokkend is (60%). 27% zou zo’n filmpje delen om te helpen de daders te vinden en 13% omdat iedereen het deelt.

#trending resultaten

Interessant zijn de uitkomsten op de stelling ‘’Als ik de dader(s) zou herkennen, zou ik dat aangeven bij de politie’’.  46% geeft aan dat zij dat zouden doen, want de daders moeten gestraft worden. Maar 39% geeft aan dit niet te doen, want de politie komt hier vanzelf achter. 9% zegt wel naar de politie te gaan maar als het vrienden zijn, dat zij dit niet doen. 6% gaan alleen naar de politie als het mensen zijn die zij niet mogen.

#klimaatspijbelaars

Opvallend is dat de meeste mbo studenten niet gaan protesteren (90%), waarvan 31% aangeeft dit niet te doen, omdat ze het gevoel hebben dat protesteren toch geen zin heeft. 7% geeft aan te gaan protesteren omdat zij hun stem willen laten horen en 3% doet dat ook als het in het weekeind is. Op de stelling ‘’een hamburger bij de Burger King eten na een klimaatstaking is schijnheilig’’ reageren de studenten verdeeld. 56% van de studenten is het hier mee eens.

Actualiteit is belangrijk om te bespreken in de klas en hier over in gesprek te gaan. De uitkomsten laten zien dat studenten soms erg verdeeld zijn en dat er veel redenen achter hun gedachten zitten. Door het gesprek aan te gaan kan je de uitkomsten doorgronden en zo kunnen studenten door middel van peer-education van elkaar leren.

Mogelijk is het voor jou nog interessant om de resultaten terug te koppen aan jouw studenten. Zo kunnen zij hun mening vergelijken met die van jongeren in de rest van Nederland. Hoe meer jongeren stemmen, hoe meer uitkomsten wij aan jou kunnen terugkoppelen! Dus stemde je al in de Teacher’s Tool, blijf dit doen :)

Mocht jij interessante verdiepende verhalen hebben voor ons, dan horen wij die natuurlijk altijd graag!

, , , ,