Topmenu

WhatsApp Image 2016-12-20 at 14.45.24 (1)

Samen werken met docenten én studenten

Codename Future wil graag impact maken op jongeren. Dit doen wij door middel van lesmethoden die hen voorbereiden op hun actieve rol in de samenleving. Dat doen we het liefste samen met experts. Onze experts zijn docenten en studenten, de eindgebruikers van onze lesmethodes. Zij weten immers het beste wat ze nodig hebben en wat aanspreekt.

Codename Future kan deze vragen en wensen omzetten naar een krachtige en interactieve lesmethode. Daarnaast weten wij alles over loopbaan en burgerschap. Maar we doen het niet alleen! We bundelen onze krachten door middel van co-creatiesessies. Hiermee worden nieuwe inzichten opgedaan die de innovatie en creativiteit van ons en onze lesmethodes ten goede komen. Vaak leidt het tot een mooie kwaliteitsimpuls op de methode, die aan de wensen en criteria van onze gebruikers voldoet.

Hoe doen we dat?

  • Jaarlijks updaten we onze huidige methodes. Daarvoor spreken we met docenten door het hele land en studenten over nieuwe ideeën, filmpjes, werkvormen en opdrachten.
  • Bij de ontwikkeling van nieuwe methodes starten we met onderzoek naar de doelgroep: wat weten we over hen? Onze trendwatcher gaat aan de slag met de ins & outs van deze studenten. Ook worden jongerenpanels gehouden waarin zij feedback kunnen geven op de huidige methodes.
  • Ook gaan we de aan de slag met docenten: waar moet het product aan voldoen? Welke best-practices hebben zij? Wat zijn de wensen en behoeften van de docent? Wat werkt wel en wat vooral niet. In brainstormsessies gaan we hiermee samen aan de slag.
  • Daarna volgt de fase van de eerste versie van het materiaal waarmee met de docenten en studenten een pilot doen. Wat kan nog beter? In de laatste fase van de ontwikkeling scherpen we alles nog een keer aan.

Samenwerken met studenten

Codename Future werkt samen met docenten en studenten. Door onderwijs op een passende manier aan te bieden, worden kennis en vaardigheden makkelijker opgenomen door studenten. Daarom gaat Codename Future regelmatig de klas in. “Het is leuk om zelf een keer mee te mogen praten over wat voor soort opdrachten je krijgt”, aldus een student. Anderen studenten vinden het ‘gaaf’ om filmpjes van henzelf terug te zien in de methode. Enkele studenten hebben de filmpjes zelfs gebruikt ter ondersteuning van hun portfolio en vulling van hun LinkedIn.

Anderen studenten geven aan dat: “je in zo’n gesprek het echt kan hebben over een onderwerp en dat de opdrachten die daaruit komen dan ook meer aansluiten bij wat wij denken”. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon “chill” om een uurtje met de redactie van Codename Future te praten!

Co-creatie is dus cruciaal bij de ontwikkeling van onze lesmaterialen: wij geven op deze manier een stem aan jouw onderwijs! Wil jij zo’n co-creatie ook meemaken? Mail dan naar info@codenamefuture.nl

 

, , , , ,