Topmenu

structuurklas-300x300

Structuurklas

Structuurklas: speciaal voor jongeren met autisme

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn jongeren met autisme welkom op het mbo. De vraag of ze er floreren en goed presteren is iets anders. In een artikel van de NRC van september 2018 wordt gesteld dat de meeste jongeren met autisme hun plek niet goed kunnen op het mbo, voornamelijk door de vele prikkels, grote klassen en weinig structuur.

Gelukkig is er de structuurklas van het Albeda College in Vlaardingen. Daar kunnen jongeren met autisme een administratieve opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen binnen de branche Economie en Ondernemen. De structuurklassen bestaan uit kleine groepen, met veel begeleiding en structuur. Wat vooral opvalt is dat er in de klas ruimte is om jezelf te zijn. Iedereen accepteert elkaar en er hangt een gemoedelijke sfeer in de klas.

Ontstaan structuurklas

De structuurklas in Vlaardingen is ontstaan nadat de autistische zoon van Hugo Borst een opleiding volgde bij het Albeda college en zich heel erg thuis voelde. Docent Pim Biemans is toen gaan nadenken over of er een mogelijkheid was om nog meer jongeren met autisme de kans te bieden om een mbo-opleiding af te maken. In overleg met de voormalig onderwijsleider Toni Scheffers zijn ze gaan nadenken over de vorm en de inhoud. Dit resulteerde in de structuurklas van vandaag. Ze begonnen met 8 leerlingen en zitten nu op een aantal van 50 studenten. Jongeren uit de hele randstand reizen naar Vlaardingen af om onderdeel uit te maken van de structuurklas.

Wat is het verschil tussen de structuurklas en een reguliere klas?

De studenten zitten altijd in één klaslokaal, dit biedt structuur en duidelijkheid. De klas staat in vergaderopstelling, een groot blok tafels in het midden van de klas. Aan deze tafel wordt de instructie klassikaal gegeven. Aan de randen van klas staan tafels waar studenten zelfstandig aan de slag gaan. Zelfstandig aan de slag, dat kunnen ze als geen ander. Samenwerken daarentegen gaat een stukje lastiger.

Ondernemend Gedrag

Naast alle vakinhoudelijke lessen, krijgt de structuurklas ook het keuzedeel Ondernemend gedrag. Een vak waarin 10 ondernemende vaardigheden centraal staan en waar studenten uit het comfort zone worden gehaald om nieuwe dingen te ervaren. Tijdens mijn bezoek aan de structuurklas stond de vaardigheid ‘verantwoordelijkheid nemen’ op het programma. Maar wat is dan verantwoordelijkheid nemen? “Ja meneer, dat doe ik niet echt hoor!” Docent Pim Biemans weet hier heel mooi op in te spelen door een voorbeeld te noemen van iedere student van het gedrag wat hij of zij vertoonde wat verantwoordelijkheid laat zien.

De stelling was: Iemand die vrijwilligerswerk doet, heeft veel verantwoordelijkheden.

Een jongen zei dat hij actief was als vrijwilliger bij zijn voetbalclub, als scheidsrechter. “Als zij geen scheidsrechter hebben, kunnen ze niet spelen. Dat vind ik echt niet kunnen.” Een mooi voorbeeld nemen van verantwoordelijkheid nemen. De challenge ofwel opdracht die bij deze vaardigheid hoort is vrijwilligerswerk doen en iets voor iemand anders doen. “Mag dit dan op mijn stage of buiten mijn stage?”, was de vraag. Duidelijkheid en structuur is belangrijk, nieuwe dingen doen zijn eng. Door deze jongeren uit het comfortzone te halen, leren ze juist hoeveel ze wél kunnen.

Het motto van de structuurklas

Als je kijkt naar wat je mist, zie je de gebreken,
Als je kijkt naar wat je hebt, zie je de talenten.

Dit blijkt ook uit de resultaten. Jongeren die aan het begin van de opleiding niet durfde te praten, beginnen na verloop van tijd te praten en durven zich te uiten. Jongeren met een havo advies kiezen voor de structuurklas, die zij binnen twee jaar afronden door gepersonaliseerd leren en een verkort traject. Jongeren die bij hun stage een baan aangeboden krijgen of jongeren die meteen na hun opleiding ergens aan de slag kunnen. Iets wat veel mensen niet verwachten van jongeren met autisme lukt dankzij de structuurklas en het geloof dat de docenten in de studenten hebben.

De structuurklas is een uitkomst voor jongeren met autisme die een mbo-opleiding willen volgen. Het doel van de structuurklas is de jongeren zover te krijgen dat ze zelf de regie krijgen en geloof hebben in zichzelf. De kers op de taart is natuurlijk het behalen van een diploma waardoor deze jongeren meer mogelijkheden hebben om een baan te vinden in deze maatschappij. Alle docenten van de structuurklas van het Albeda geloven er in ieder geval in en dit zorgt voor een heel positieve sfeer.

Meer lezen over de structuurklas?

Informatie Albeda
Artikel in de NRC 

, , , ,