‘Wat zijn mijn rechten en plichten op het werk?’ ‘En wat doet een vakbond eigenlijk?’  Daar kregen eerstejaars studenten Toerisme en Recreatie niveau 2 van ROC Amsterdam College Centrum afgelopen dinsdag 4 maart uitgebreid antwoord op! Zij kregen meerdere gastlessen van de FNV, een onderdeel van het nieuwe mbo-lesprogramma Sterk aan hetwerk!. Het lesprogramma van educatieve uitgeverij Codename Future en de FNV dat volledig draait om de rechten en plichten van jongeren op het werk.

roc amsterdam - sterk aan het werk - fnv

Sterk aan het werk met Sterk aan het werk!
De eerste les was een les Sterk aan het werk!, een les over de rechten en plichten op het werk en over hoe jongeren sterker in hun schoenen kunnen staan. De meeste studenten wisten al veel over hun rechten en plichten op het werk. Toch ontstonden er vaak ‘Ohja’-momenten. Zo kwamen de studenten er bijvoorbeeld achter dat zij niet verplicht zijn om vervanging te regelen als zij ziek zijn. Of dat zij minimaal drie uur uitbetaald moeten worden als zij een nul-urencontract hebben en zij eerder naar huis worden gestuurd.

Ik heb geleerd dat je uitbetaald krijgt als je ziek bent.” (student ROC Amsterdam)

Tijdens de les leerden de studenten dat zij vaker voor zichzelf moeten komen: de werkgever heeft niet altijd gelijk. Deze les zorgde ervoor dat de studenten meer handvatten kregen voor hoe zij bepaalde situaties op het werk voortaan kunnen aanpakken. Zo kunnen zij voortaan sterk aan het werk! Daarnaast werd hen van alles over vakbonden verteld. Zij leerden niet alleen wat vakbonden zijn, maar óók wat vakbonden voor hen kunnen betekenen.

“Een vakbond komt voor mensen op die niet voor zichzelf durven op te komen.” (student ROC Amsterdam)

curio - sterk aan het werk - fnv

Solliciteren, belastingaangifte en onderhandelen: hoe doe je dat?
In het tweede gedeelte van deze dag gingen de studenten aan de slag met een onderwerp waar zij behoefte aan hadden: solliciteren, belastingaangifte of onderhandelen. Iedere groep kreeg een ander soort les. Bij de eerste groep stond de les vooral in het teken van solliciteren en netwerken. Hierin leerden de studenten waar zij op moesten letten tijdens een sollicitatiegesprek en kregen zij tips en tricks over hoe zij succesvol konden netwerken.

De les van de tweede groep ging aan de slag met hun belastingaangifte. Een aantal studenten gaf namelijk aan niet te weten hoe dat moest. Het resultaat? Blije studenten!

“Ik ben blij, ik krijg geld terug!” (student ROC Amsterdam)

Tot slot stond de les van de derde groep in het teken van onderhandelen. Want onderhandelen, hoe doe je dat? De studenten leerden in deze les dat je in je werkleven regelmatig te maken krijgt met situaties waarin moet worden onderhandeld. Zij kregen alle ins en outs over onderhandelen, zodat zij voortaan precies weten hoe zij te werk kunnen gaan. En zo’n onderhandeling hoeft niet per se direct met een werkgever te zijn:

“We gaan staken wanneer we te weinig salaris krijgen.” (student ROC Amsterdam)

Deze leerzame dag werd plenair afgesloten: alle groepen kwamen weer samen en de studenten konden vertellen hoe zij deze dag hadden beleefd. Ook voor de docenten was deze dag inspirerend en leerzaam.

“Hartverwarmend om te zien hoe onze studenten baat hebben gehad bij deze inspirerende gastlessen!” (docent ROC Amsterdam)

Wil je ook een gastles van de FNV? Vraag dan hier de PlusModule Sterk aan het Werk! aan.