Topmenu

Loopbaan en Burgerschap

TIP: combinatie van methoden voor Loopbaan en Burgerschap

Op verschillende MBO’s in het land is studieloopbaanbegeleiding onderdeel van het vak loopbaan en burgerschap.

De methode ‘Werken aan je Toekomst’ is gericht op de toekomstige loopbaan van jongeren. Vanaf komend schooljaar kan onze burgerschapsmethode ‘De maatschappij dat ben JIJ!’ gebruikt worden. Deze twee methodes zouden dan voor het vak loopbaan en burgerschap gebruikt worden omdat ze elkaar goed aanvullen.

Een voorbeeld hiervan is: Ervaringen opdoen tijdens stage of vrijwilligerswerk (zowel loopbaan als sociaal-maatschappelijke dimensie van burgerschap). Ander voorbeeld is het laatste thema ‘mijn beloning’ in Werken aan je Toekomst. Deze  gaat over het loonstrookje en sluit inhoudelijk aan bij de economische dimensie burgerschap over inkomsten.

In zowel Werken aan je Toekomst als de Maatschappij dat ben JIJ staat de belevingswereld en leefomgeving van jongeren centraal. Bovendien zijn de methodes erop ingericht dat jongeren met en van elkaar leren (peer-education).

De maatschappij dat ben JIJ

De maatschappij dat ben JIJ heeft als doel jongeren te vormen tot een sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving.

Inhoud van de lessen: De methode bestaat uit 28 lessen van 50 – 90 minuten.
Elke burgerschapsdimensie (politiek/juridisch, sociaal/maatschappelijk, economisch en vitaal burgerschap) bestaat uit 7 lessen. Lees hier meer over de inhoud. 
Werkvorm: digitale lessen (klassikaal en individueel) en werkbladen

Doelgroep: MBO niveau 2, 3 en 4.

Naast het theoretisch kader, voorziet de methode vooral in een praktische vertaling van begrippen naar de situatie van jongeren zelf. Door middel van de verwerkingsopdrachten leren jongere zijn of haar rol in de samenleving kennen, maar ook wat elke dimensie betekent. Door klassengesprekken vindt er uitwisseling plaats van ervaringen, overwegingen en keuzes tussen jongeren. Door deze uitwisseling leren de jongeren met en van elkaar (peer-education). De docent faciliteert dit gesprek aan de hand van filmpjes en stellingen op het digibord, waarmee leerlingen worden geïnspireerd.

Meer informatie over ’De maatschappij dat ben JIJ’: www.demaatschappijdatbenjij.nl

Wil je meer weten over de combinatie van ‘Werken aan je Toekomst’ en ‘De maatschappij dat ben JIJ’ voor het vak Loopbaan en Burgerschap? Neem gerust contact met ons op via martijn@codenamefuture.nl of 070 302 4770.

, , , , , , , ,