Topmenu

keuzedeel voorbereiding hbo

Invulling Loopbaan

Invulling van Loopbaan met De volgende stap in mijn Loopbaan

Loopbaan vormt een verplicht onderdeel van de kwalificering van elke opleiding. Maar wat nou als jouw studenten al deze stappen al doorlopen hebben? Of wanneer zij al ongeveer weten wat ze willen gaan doen? Dan biedt De volgende stap in mijn loopbaan handvatten om de vervolgstap concreet te maken. Het is een goede invulling van Loopbaan voor leerjaar 2 of 3.

Opbouw van de methode

De volgende stap in mijn loopbaan is een loopbaanmethode die is ontwikkeld als vervolg op Werken aan je Toekomst. De methode is ook zonder zijn voorganger inzetbaar. De methode is specifiek geschreven voor studenten voor niveau 3 en 4 die niet meer aan het begin van hun opleiding staan. In De volgende stap in mijn loopbaan kiezen de studenten voor één van de richtingen:

  • Doorleren; hbo bachelor of Ad-opleiding
  • Tussenjaar; reizen, vrijwilligerswerk of een eigen invulling
  • Werken; als ZZP’er of in loondienst

De methode bestaat uit klassikale startlessen. Als docent heb je vooral een coachende en begeleidende rol.

De studenten worden ingedeeld in projectgroepen op basis van hun keuze en werken gedurende een aantal weken aan hun project. Pas aan het eind van de methode vindt uitwisseling tussen projectgroepen plaats. Dat betekent dat de studenten alleen samenwerken met studenten die een zelfde keuze gaan maken als zij.

Loopbaancompetenties

De loopbaancompetenties zijn verweven door de methoden en worden met symbolen aangegeven aan het begin van het hoofdstuk. Aan het eind van de methode bevindt zich de ‘reflectie op de loopbaancompetenties’.

Samenwerken en onderzoeken

De methode legt nadruk op samenwerken, onderzoeksvaardigheden en een zelfstandige houding; vaardigheden die in toekomstig werk, tussenjaar en doorstuderen essentieel is. In de eerste hoofdstukken leren studenten samenwerken te analyseren met behulp van de rollen van Belbin. De studenten leren dat goed samenwerken van essentieel belang is om tot een goed product en fijn proces te komen.

Beoordeling

De studenten worden beoordeeld op de producten die zij opleveren zoals; samenwerkingsovereenkomst, planning, onderzoeksverslag en presentatie. Daarnaast vind er een tussentijds coachingsmoment plaats waarin de samenwerking wort geëvalueerd. Tot slot worden de studenten ook op hun samenwerking beoordeeld.

Na deze loopbaanmethode zijn studenten klaar voor hun volgende stap!

Wil jij De volgende stap in mijn Loopbaan uitproberen? Vraag dan inkijkmateriaal aan.

, , , , ,