Topmenu

VluchtelingenWerk – vmbo versie

header

Iedereen lijkt wel een stevige mening te hebben over vluchtelingen. Soms zijn die meningen gebaseerd op feiten, maar vaak ook op vooroordelen. Wat is een vluchteling precies? Hoe is het om als vluchteling naar Nederland te komen? Dit lespakket zet scholieren aan het denken rond dit zeer actuele thema. 

In de eerste les van het lesprogramma komen allerlei vooroordelen aan bod en kunnen leerlingen aan de hand van bronnen zelf de feiten checken. De oorlogssituatie in Syrië komt hier ook in naar voren. De tweede les gaat in op de beleving van een vluchteling en vooral over het ‘gevoel van veiligheid’. Vluchtelingen vluchten uit hun ‘veilige omgeving’ (plek, personen, taal, cultuur etc.) omdat deze onveilig geworden is. Hun leven loopt direct gevaar. Vluchtelingen komen aan in een veilig land, maar voelen zich niet altijd veilig. Leerlingen zien aan de hand van de asielprocedure en de vluchtverhalen van onder meer Parwana (11) en Abdi (18) waarom Nederland ‘onveilig’ kan voelen. Aan het eind van de les is er keuze uit vier verwerkingsopdrachten.

Aansluiting bij het onderwerp ‘migratie’

Met dit gratis lesmateriaal worden de ‘vluchtelingen in Nederland’ bij docenten en leerlingen onder de aandacht gebracht. Het onderwerp ‘vluchtelingen in Nederland’ van deze twee lessen sluit goed aan op het onderwerp ‘migratie’ in de verschillende lesmethodes. De lessen zijn afgestemd op de bestaande aardrijkskundemethodes van het vmbo.

Onwetendheid

Dit lesmateriaal wordt aangeboden door VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie begeleidt vluchtelingen en asielzoekers tijdens de asielprocedure en bij hun integratie. De medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zien in de praktijk dat het vluchtelingenvraagstuk een lastig onderwerp is waarover veel onwetendheid over bestaat. Met dit lespakket kunt u uw leerlingen bijspijkeren, waarmee zij een meer genuanceerde mening kunnen vormen.

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot de digitale lesmodules heb je een individuele toegangscode nodig. Je krijgt deze door je aan te melden voor dit lespakket bij het tabje ‘Aanmelden’.

Doel Leerlingen ervaren welke impact de vlucht naar en de aanmeldingsprocedure in Nederland hebben op de vluchteling.
Doelgroep leerjaar 1 t/m 4 VMBO
Tijd Circa 2 lesuren
Inhoud 2 online modules (met beamer/digibord), digibordgedeelte, opdrachten
Vakken Aardrijkskunde, maatschappijleer, geschiedenis, mentoruren


In opdracht van

VluchtelingenWerk Nederland

Vluchtelingen zijn mensen die hebben moeten vluchten omdat hun leven in gevaar is in hun land van herkomst. De insteek van de lessen is om enerzijds te kijken naar de vooroordelen die in Nederland zijn over vluchtelingen. Anderzijds te beleven hoe het voor een vluchteling is om in het ‘veilige’ Nederland te komen en uiteindelijk te mogen blijven.

Dit lesmateriaal is geschikt voor vmbo. Het lespakket onderscheidt zich van de havo/vwo versie doordat dit pakket meer nadruk legt op de klassikale bespreking.

Benodigdheden: Docentenhandleiding VMBO met informatie over kerndoelen, organisatie en didactische opbouw.

screen0b
Beschrijving les 1 ‘Vluchtelingen’
In deze op aardrijkskundig georiënteerde les krijgt de leerling te maken met voordelen die er in Nederland over vluchtelingen zijn. Leerlingen zien in dat er een groot verschil is tussen een arbeidsmigrant en vluchteling. Want vluchtelingen zijn, net als arbeidsmigranten, ook immigranten. Vluchtelingen hebben moeten vluchten. Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nederland? Waar komen die vluchtelingen vandaan? Worden alle vluchtelingen erkend als vluchteling?
Les 1 bestaat uit een individuele digitale les voor de leerling en een een digibordmodule voor de docent.

 

screen1
Beschrijving les 2 ‘Leven in veiligheid’
Deze tweede les gaat in op de beleving van vluchtelingen die naar het veilige Nederland komen. Wat heb je nodig om je veilig te voelen? Leerlingen ontdekken wat hun ‘veilige’ omgeving is (fysieke plek en personen). Leerlingen zien in dat de asielprocedure (vooral het lange wachten) onzekerheid en angst bij asielzoekers meebrengt.

Wat moet u doen om aan de slag te gaan met het lesmateriaal?

Stap 1: Meldt u zich aan. U krijgt via de mail een gastaccount. U kunt hierna de lessen bekijken in onze Workspace. U kunt inloggen op www.codenamefuture.nl/workspace

Stap 2: Wilt u daadwerkelijk aan de slag? Vraag een docentenaccount aan en accounts voor uw leerlingen.

Stap 3: Check de systeemeisen en doorloop het lesmateriaal. Test of alle links en filmpjes werken. Download het document: Technische_voorwaarden_Workspace en overleg deze met systeembeheer op school.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Schrijf je in voor het lesmateriaal VluchtelingenWerk vmbo versie:
E-mail adres:
Naam:
Organisatie / bedrijf / school:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer: