Topmenu

keuzedeel voorbereiding hbo

Voorbereiding hbo

Keuzedeel voorbereiding hbo: De volgende stap in mijn Loopbaan.

Jaarlijks stroomt 40% van de mbo’ers met een niveau-vier diploma door naar een hbo opleiding. Overwegen jouw studenten ook deze stap? Wil jij dat jouw studenten een succesvolle start tegemoet gaan op het hbo? Dan is De volgende stap in mijn loopbaan wat voor jou.

Opbouw van de methode

Het keuzedeel voorbereiding hbo start met klassikale lessen waarin studenten een keuze maken. Willen ze naar het hbo? Dan kiezen ze het hoofdstuk ‘naar het hbo’. Zijn er ook studenten in de klas die niet naar het hbo willen maar wel dit keuzedeel volgen? Zij kunnen dan kiezen uit de hoofdstukken ‘Een tussenjaar’ of ‘Aan het werk’. In een projectgroep werken de studenten deze vervolgstap concreet uit. Op die manier kunnen zij alvast wennen aan de structuur van een hbo-opleiding. Samenwerken en onderzoeksvaardigheden staan centraal in deze lesmethode.

Hoe bereid je je voor op het hbo?

Studenten gaan vervolgens op onderzoek uit. Wat voor soort hbo-opleidingen zijn er? Welke opleiding past het beste bij mij? Kan ik instromen bij een Ad-opleiding? Dit resulteert in een uitgebreid persoonlijk onderzoekverslag. Hierbij leren studenten bronnen beoordelen, een planning te maken en analyseren. Een belangrijk onderdeel voor het kiezen van een vervolgstudie is naar een open dag gaan en in gesprek gaan met studenten van die opleiding. Een interview en het bezoek bereiden de studenten vooraf voor. De volgende stap in mijn Loopbaan laat jongeren een weloverwogen keuze maken voor hun vervolgstap.

Kwalificatiedossier
De volgende stap in mijn Loopbaan dekt alle werkprocessen van het kwalificatiedossier van het keuzedeel voorbereiding hbo. Studenten bouwen een portfolio op en reflecteren op de verschillende werkprocessen. Deze methode bereidt de studenten ook voor op een (mogelijk) examen. Het keuzedeel dekt op zichzelf geen 240 lesuren, maar in combinatie met het bezoeken van open dagen wel. De volgende stap in mijn Loopbaan biedt een structuur bij het zoeken van een vervolgstudie en het bezoeken van open dagen.

Benieuwd geworden? Je kunt hier inkijkmateriaal aanvragen.

ISBN nummer voor schooljaar 2019-2020: 978-94-92620-09-5
Prijs: €17,95

, , , , , ,