Topmenu

Week tegen pesten

Week tegen Pesten

Lesmateriaal Week tegen pesten

De Week Tegen Pesten 2019 was van 23 tot en met 27 september.

Dit jaar was het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Week tegen pesten

Omdat wij het bespreekbaar maken van Pesten in de klas belangrijk vinden, deden wij mee aan de Week tegen Pesten. Wij hebben lesmateriaal beschikbaar voor het voortgezet onderwijs en het mbo.

Lesmateriaal mbo

Met de PlusModule Echt Nep leren jongeren de benodigde vaardigheden om effectief te reageren op online gedrag. Ze gaan kritisch kijken naar nepnieuws, haatberichten en een filterbubble. Echt Nep heeft het doel dat jongeren zich bewust worden van hun eigen internetgedrag en zich verplaatsen in anderen die ermee te maken krijgen. Met de opdrachten staan studenten stil bij de gevolgen van een negatieve reactie online. Studenten gaan in de klas de discussie aan over online pesten en wat je daar aan kunt doen. Zou jij in de klas iemand aanspreken die pest en waarom doe je dit niet online? Hoe kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat mensen niet gepest worden online? Door de lessen van Echt Nep worden jongeren bewust dat ze zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ‘online samenleving’.

lesmateriaal nepnieuws

Het lesmateriaal is verkrijgbaar in twee versies: voor niveau 1-2 en voor niveau 3-4 van het mbo. Ieder pakket omvat:

  • drie digibordlessen van ieder circa 60 minuten;
  • online werkboek met verwerkingsopdrachten en theorie;
  • een docentenhandleiding met lesdoorloop en lesdoelen.

Wil jij de PlusModule Echt Nep inzetten in de klas? Hier kun je Echt Nep aanvragen.

Lesmateriaal voortgezet onderwijs

In het lespakket Kritisch Online krijgen leerlingen vaardigheden aangeleerd die hen helpen mediawijs het internet te gebruiken. De focus ligt op het gesprek in de klas en leren van elkaars mening. Het verschil tussen online en offline gedrag komt aan bod. ‘Op school zou je niet zomaar iets gemeens zeggen tegen iemand, waarom doe je dat dan wel op internet?’ ‘Hoe reageer je op een haatbericht?’ Op deze manier reflecteren de leerlingen kritisch op hun eigen online en offline gedrag. Door dit bespreekbaar te maken in de klas, geef je leerlingen de ruimte om na te denken over pesten, offline en online. De leerlingen kunnen zich wel indenken hoe dat voelt als ze haatberichten online ontvangen. En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat pesten geen ruimte krijgt online?

Kritisch online

Het lesmateriaal is verkrijgbaar in drie versies: havo/vwo, vmbo gl/tl en vmbo basis/kader. Ieder pakket omvat:

  • twee digibordlessen van ieder circa 60 minuten;
  • interactieve werkbladen met verwerkingsopdrachten en theorie;
  • een docentenhandleiding met lesdoorloop en lesdoelen.

Wil jij Kritisch Online in de klas inzetten? Vraag hier Kritisch Online aan.