Circa 80% van de jongeren vindt dat er meer aandacht moet komen voor dit soort gevoelige onderwerpen. Waarom? Een van de jongeren verteld dit erover:

Op 16 oktober werd de Franse leraar Samuel Paty op straat onthoofd. De aanleiding hiervoor was dat hij een cartoon van de profeet Mohammed liet zien in de klas. Door de overheid werden docenten aangespoord om deze situatie met de klas bespreken. En dat hebben jullie gedaan. Wat vinden de jongeren van dit soort heftige gebeurtenissen, en moet het vaker besproken worden in de klas? Vinden de jongeren dat er van dit soort cartoons gebruikt mogen worden? En zien zij de moord van Samuel Paty als een aanval op vrijheid van meningsuiting?

‘Ik denk dat hoe meer je over dit soort onderwerpen praat in de klas hoe meer je jezelf durft open te stellen naar andere mensen toe. En ik denk dat het de dynamiek in de klas ook beter maakt.’

Maar als het niet in de klas besproken wordt, met wie bespreken zij het dan wel? Een meerderheid van de jongeren (40%) bespreekt het het liefst met familieleden of het gezin. 30% van de jongeren bespreken het het liefst met hun vrienden. De overige jongeren bespreken het het liefst met docenten, medestudenten of helemaal niet. Iemand die het ook het liefst met zijn familie bespreekt zegt dit:

‘Ik bespreek het het liefst met mijn vader, want hij houdt ook vaak het nieuws in de gaten en ik ben Islamitisch dus is dit sowieso al een belangrijk onderwerp thuis.’

De moord op Samuel Paty wordt gezien als een aanval op vrijheid van meningsuiting. Maar zien de jongeren het ook zo? 65% van de jongeren wel. Waarom? Dat legt een van die jongeren uit:

Ja, hij gaf toch aan dat de leerlingen de klas mochten verlaten en hij wilde er dan duidelijk niemand mee beledigen. Iedereen mag zijn mening hebben, maar iemand vermoorden om zijn mening vind ik echt niet kunnen.

Maar, mogen docenten Mohammedcartoons gebruiken als voorbeeld in hun les? De meerderheid van bijna 40% vindt dat het mag, maar de docent moet dat dan wel van tevoren aankondigen. Een van de jongeren zegt hier over:

‘Ik denk dat docenten Mohammed cartoons zouden moeten kunnen gebruiken, maar ik vind wel dat het beleefd is om te vragen aan de klas of de klas daar oké mee is. En die leerlingen die daar niet oké mee zijn de optie geven om de klas uit te lopen, want uiteindelijk vind ik wel dat mensen er niet gekwetst door mogen worden.’

Interviews: Young Reporters