Nieuwe subsidieregeling voor financiële educatie, hoe pak je dit aan? Wij helpen je van trainingen tot aan inbedding!

Heb je het al gehoord? Vanaf 18 september is er een nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de inbedding van financiële educatie in het mbo. Een mooi en belangrijk initiatief. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd binnen jouw schoolinstelling? Wij bij Codename Future stellen onze kennis en diensten hier graag voor beschikbaar en denken graag met je mee! Bekijk op deze pagina onze mogelijkheden.

Onze aanpak richt zich op de professionalisering van docenten, het bieden van handelingsperspectief voor studenten en de ondersteuning bij de borging van financiële educatie in de zorgstructuur en curriculum binnen de onderwijsinstelling.

Trainingen voor de docent als financiële mentor en handelingsperspectief voor de student

Het is een trainingstraject van meerdere dagdelen gericht op handelingsperspectief voor de student, docent en de zorgcoördinator om financiële educatie te borgen binnen de zorgstructuur en curriculum van de school. In overleg wordt de omvang van het traject vastgesteld.

 

  • Handelingsperspectief voor de financiële leefwereld van de jongeren van de school. Deze leefwereld doorgronden wij middels gesprekken met onze Young Reporters. Vanuit de problematieken vinden vervolgens verdiepende workshops plaats t.b.v. handelingsperspectief voor studenten onder begeleiding van onze professionals.
  • Het vaardig maken van docenten op het signaleren en anticiperen op de hulpvraag van de studenten door onze experts met interactieve workshops.
  • Het ondersteunen van de zorgcoördinator op het borgen van de thematiek en mogelijkheden van de dienstverlenende instanties, in de zorgstructuur en het curriculum van de onderwijsinstelling door onze curriculum experts.

 

De aanpak bestaat uit interviews, klassengesprekken, interactieve workshops en trainingen en adviesgesprekken voor studenten, docenten en de zorgcoördinator.

De mogelijkheden

Intake en interviews met jongeren

Hoe zou het zijn om inzicht te krijgen in hoe studenten kijken naar geld, hiermee omgaan en wat ze hierbij nodig hebben? Om deze informatie op tafel te krijgen, houden onze Young Reporters interviews met studenten binnen de school en hebben we een intake op de school met de zorgcoördinator (indien deze persoon verantwoordelijk is voor het beleid t.a.v. financiële educatie en de toerusting voor docenten en studenten). Onze Young Reporters is een team van mbo-studenten die zich inzetten voor andere jongeren in het mbo om hun stem te horen en te laten horen. Het gesprek aangaan tussen jongeren levert waardevolle input op voor de intake met de zorgcoördinator om de aanpak van de trainingen voor docenten en studenten verder te bepalen en om de zorgstructuur t.b.v. financiële educatie binnen de school in kaart te brengen.

Verdiepend klassengesprek met studenten

Onze professionals zullen in een of meerdere klassengesprekken een verdieping maken op de problematiek met de studenten. De studenten krijgen de ruimte om hun mening en ervaring te delen, door verdiepende vragen omtrent geld en een persoonlijke oefening. Ook zal er stil gestaan worden bij de impact van geldzorgen en – problemen. In dit klassengesprek wordt gefocust op de student en zijn/haar eigen ideeën en gevoelens hierover. Het doel van het klassengesprek is om de studenten AAN te zetten omtrent dit thema en helder te krijgen wat er daadwerkelijk in hen omgaat als we het hebben over geld en om het geloof in eigen kunnen te vergroten en bewust en onbewust (financieel) gedrag te stimuleren.

Na het klassengesprek(ken) volgt een terugkoppeling naar de zorgcoördinator voor de docenten, zodat zij goed op de hoogte zijn over de input en behoeften van hun studenten.

Trainingen en workshops voor docenten

Met de terugkoppeling als basis, volgt dan de docententraining(en). We staan stil bij de impact van armoede op jongeren: Wat doet het met ons als we geldzorgen en – problemen ervaren en hoe kan de docent het gesprek aan gaan met de student hierover? De belevingswereld en situatie van hun studenten staat centraal. Daar bieden wij handelingsperspectief op voor de docenten. Daarbij leggen wij ook de relatie met de zorgstructuur binnen de school zodat zij naast het signaleren, ook weten hoe zij jongeren kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties binnen en buiten de school.

Adviesgesprek met de zorgcoördinator

Met de zorgcoördinator worden de ervaringen gedeeld vanuit de docententrainingen. Er wordt besproken hoe er ook preventief werk gemaakt kan worden van financiële educatie. Samen wordt bekeken hoe de thematiek en de dienstverlenende instanties, in de zorgstructuur en het curriculum van de school kan worden geborgd. Samen met onze curriculum experts wordt gekeken naar de mogelijkheden van gastlessen en lesmaterialen en hoe deze in het curriculum geborgd kunnen worden.

Codename Future

Codename Future is een social enterprise die zich ruim 28 jaar inzet om jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de maatschappij en op werk. Met onze methodieken voor onder meer Burgerschap, met specifieke leerlijnen rondom financiële educatie, en onze begeleiding en training van docenten en studenten, zorgen wij voor impact voor jongeren.