Grenzeloos geeft jongeren inzicht in het beeldvormingsproces over vluchtelingen. Studenten leren het verschil tussen beeldvorming en realiteit.

PlusModule Grenzeloos

De vluchtelingencrisis, een actueel thema. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het soms moeilijk is om te begrijpen wat er nu allemaal aan de hand is. In de media wordt veel over vluchtelingen gepraat. Door deze berichten krijgen wij een bepaald beeld over deze situatie. Maar klopt dit beeld wel?

In opdracht van Vluchtelingenwerk hebben wij de PlusModule Grenzeloos ontwikkeld. Een lessenserie die aandacht besteedt aan mediawijsheid. De lessen staan in het teken van het onderwerp ‘vluchtelingen’. Dankzij dit praktische lesmateriaal wordt dit gevoelige onderwerp bespreekbaar gemaakt. Tijdens de lessen staat het gesprek centraal: jongeren van verschillende achtergronden komen samen en gaan het gesprek met elkaar aan.

De lessen van Grenzeloos leiden tot kennisverbreding. De studenten leren om hun mening te onderbouwen: waarom ben je voor of tegen? Waarom vind je dat? Zij verplaatsen zich in anderen en in andere standpunten, waardoor zij oefenen met discussiëren en debatteren.

Er is ook lesmateriaal over vluchtelingen beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over Op de vlucht!

Inhoud

Grenzeloos bestaat uit een werkboek en digibordlessen die te vinden zijn in onze digitale omgeving, de Teacher’s Tool. De docent ontvangt hiervoor inloggegevens. De docent begeleidt de studenten door verschillende opdrachten heen aan de hand van de digibordles. Bij elke les wordt een verdiepende thuisopdracht aangeboden die de basis vormt van de volgende les.

De lessen zijn voor alle niveaus op het mbo.

Les 1 – Feit of fabel?

Deze les opent het gesprek over beeldvorming. Wat laten sociale media en kranten zien over vluchtelingen? Wat doet dat met jou als kijker/lezer? In het tweede deel van de les gaan de studenten zelf een feitenonderzoek doen. Hoe zit het nou echt? De leerlingen sluiten deze les af met de instructie voor een thuisopdracht. Ze gaan onderzoeken of het makkelijk is om rond te komen als vluchteling in een AZC in Nederland.   

Les 2 – Hoe is het om te vluchten?

Het is misschien wel een onmogelijk opgave om in te beelden hoe het is om te vluchten. Toch wordt in deze les aandacht besteed aan meer begrip. Studenten leren wat er precies in Syrië aan de hand is en beantwoorden vragen als: Waarvoor zou jij zelf vluchten? De studenten luisteren naar het vluchtverhaal van een leeftijdsgenoot die nu studeert op het ROC Mondriaan. Tot slot verdiepen de studenten zich in het asielbeleid. Hoe werkt dat? Hoe lang duurt het en welke mogelijkheden zijn er voor asielzoekers? In de thuisopdracht werken de studenten het scenario ‘toegewezen verzoek’ uit.

Les 3 – Als ik de baas van Nederland ben…

De laatste les opent de discussie over hoe het anders zou kunnen in Nederland. Studenten kijken filmpjes van bijvoorbeeld Lange Frans en Fun-X en leren daarbij hoe ‘Nederland’ denkt over vluchtelingen. Studenten gebruiken de kennis uit de afgelopen twee lessen om zelf een plan te maken voor de politiek. Wat zou jij doen als je de baas van Nederland was? Ze maken een stappenplan en schrijven een politieke pitch.

De PlusModule Grenzeloos is in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland ontwikkeld. VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Het is van belang dat jongeren in Nederland leren verder te kijken dan de informatie die verteld wordt over vluchtelingen in de media.

vluchtelingenwerk Nederland - verdiepend lesmateriaal - mbo