Topmenu

Loopbaan

Loopbaan – ‘Werken aan je Toekomst’

Werken aan je Toekomst is de Codename Future methode voor succesvolle loopbaanoriëntatie in het mbo. Met deze methode krijgen jongeren een reëel toekomstperspectief en een gericht plan. Voor jou, als docent, zorgt deze methode voor structuur en kun jij je loopbaanlessen makkelijk inrichten. 

WAJT-wolk

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE METHODE?

 • Kant en klare lessen voor een succesvolle loopbaanoriëntatie.
 • Actueel en gericht op de toekomstige arbeidsmarkt.
 • Het zorgt ervoor dat jongeren een plan hebben voor hun toekomst en geloof hebben in eigen kunnen.
 • Gebaseerd op de loopbaancompetenties van bijzonder hoogleraar loopbaanontwikkeling prof. dr. Marinka Kuipers
 • Volledige invulling voor de kwalificatie-eisen Loopbaan.
 • Inclusief gratis training voor docenten en ondersteunende helpdesk

Dit zijn onze methodeboeken voor Loopbaan

Werken aan je Toekomst Entree-niveau 2

Entree en niveau 2
ISBN: 978-94-92620-00-2

Niveau 3 en 4
ISBN: 978-90-823861-7-2

WAJT4 juni2017-small

Niveau 4, laatste leerjaar
ISBN: 978-90-823861-8-9
Tevens invulling voor het Keuzedeel Voorbereiding hbo.

Inhoud

 • Methodeboek voor niveau 1-2, niveau 3-4 en/of niveau 4
 • Digitale startlessen voor de docent voor introductie, reflectie en voorbereiding op de opdrachten
 • Acht thema’s met circa 35 lessen
 • Portfolio-opdrachten voor verschillende niveaus.
 • Filmpjes, stellingen en creatieve opdrachten.
 • Docentehandleiding: we ondersteunen je met een lesdoorloop, tips & tricks en achtergrondinformatie.
 • Ontwikkelscan: een nul- en eindmeting maken deel van de methode.
 • Extra: een addendum met vijftig extra opdrachten voor meer verdieping of afwisseling van de les

De inhoud van de methode is chronologisch opgebouwd en sluit nauw aan bij de vijf loopbaancompetenties zoals uitgewerkt door dr. Marinka Kuipers.

Loopbaancompetenties

In de methode staan vijf belangrijke loopbaancompetenties centraal, die jongeren helpen goede keuzes te maken. De competenties die in de methode gebruikt worden zijn ontleend aan de vijf loopbaancompetenties van F.Meijers en M. Kuipers (2006), Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo, Het Platform Beroepsonderwijs. Deze competenties zijn voor het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidend in het mbo en staan centraal in de lesmethode.

De vijf loopbaancompetenties zijn:

 1. Motievenreflectie: Wat wil ik en waarom wil ik dat?
 2. Kwaliteitenreflectie:     Wat kan ik en waar ben ik minder goed in?
 3. Werkexploratie: Welk werk wil ik en welke vaardigheden en kennis heb ik nodig?
 4. Loopbaansturing: Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen?
 5. Netwerken: Wie kan mij helpen?

Jongeren brengen deze vijf loopbaancompetenties op meerdere momenten in kaart.

Bekijk de bladerboeken

Bekijk hiernaast de bladerboeken van Werken aan je Toekomst. Dit geeft een goed beeld van de methode hoe de methode is opgebouwd per niveau. Wil je meer inzien? Vraag dan een inkijkexemplaar aan!

NIEUW in Schooljaar 2017/2018: niveau 4, laatste leerjaar

Een hbo-opleiding? Ad opleiding? Volgend jaar werken? Voor jezelf beginnen? Tussenjaar? Of weten jouw studenten het nog niet? Laat jouw studenten hun vervolgstap concreet maken met Werken aan je Toekomst niveau 4. Deze methode is speciaal geschreven voor studenten in hun laatste leerjaar.

Werken aan je Toekomst niveau 4 sluit aan bij het Werken aan je Toekomst niveau 3-4. In de methode voor niveau 3-4 werken studenten aan hun loopbaancompetenties. In Niveau 4 wordt hier dieper op ingegaan en maken studenten een concreet plan voor het volgende jaar. De methode sluit af met een paspoort voor de toekomst.

Werken aan je Toekomst niveau 3-4 Werken aan je Toekomst niveau 4, laatste leerjaar
Vijf loopbaancompetenties staan centraal Loopbaancompetenties zijn verweven in de methode
Mogelijkheid om voortgang van de student te meten met een ontwikkelscan Samenwerken en hbo-vaardigheden staan centraal
Nadenken over je toekomst Concreet plannen van je toekomst
Alle studenten volgen hetzelfde traject Studenten werken gedurende een aantal weken zelfstandig in projectgroepen en volgen zo hun eigen traject richting doorleren, werken of een tussenjaar
Eindproduct is een portfolio Eindproduct is een onderzoeksverslag op basis van projectgroep en een paspoort voor je toekomst
Elke les begint met een digitale startles van de docent. Dekt werkprocessen uit het Kwalificatiedossier van het keuzedeel ‘voorbereiding op het hbo’

Opbouw Werken aan je Toekomst Niveau 4

De eerste drie lessen werk je met een digitale startles en werken de studenten in de klas met het werkboek. De vierde les is een interactieve les waarbij de studenten kennis maken met hun keuzemogelijkheden; doorleren, werken of een tussenjaar. Daarna werken de studenten een aantal weken in projectengroepen aan een onderzoeksverslag. Door het doen van onderzoek komen de studenten in aanraking met hbo-vaardigheden en oriënteren ze zich op de mogelijkheden binnen  het gekozen project. Tijdens het zelfstandig werken is er één coaching moment met de docent waarbij gereflecteerd wordt op het samenwerken. Na het zelfstandig werken is er nog één interactieve les waarin studenten van elkaar horen wat hun plan voor de toekomst is en welke twijfels er zijn. Daarna maken de studenten een definitieve keuze en presentatie van hun paspoort. Tot slot reflecteert de docent samen met de docent volgens de STAR methode op zowel de producten en het proces.

Ook kan de methode ingezet worden als invulling aan het keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’. Klik hier voor meer informatie over de inzetbaarheid van dit keuzedeel.

Inkijkmateriaal Werken aan je Toekomst

Proberen? Vraag inkijkmateriaal aan en bekijk op je gemak of dit de methode voor jou is! Inkijkmateriaal van de Loopbaanmethode ‘Werken aan je toekomst’ bestaat uit: een methodeboek, een inkijk in de digitale omgeving en een deel van de docentenhandleiding.

Meer informatie

Meer weten over Werken aan je Toekomst? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze relatiemanagers. Zij vertellen je graag alles over de methode en de mogelijkheden om deze in te zetten binnen jouw onderwijsinstelling.